Nu kan elkunder jämföra hur deras elbolag ligger till i förhållande till andra elbolag, när Greenpeace publicerar sin sammanställning av bolagens elmix. Greenpeace har rankat elbolagen efter andelen förnybar el som de erbjuder.

Sedan den förra rankningen som genomfördes 2009 har 15 bolag ökat andelen förnybar el och 6 av dessa har uppnått 100 procent förnybart. Idag erbjuder 35 elbolag sina kunder 100 procent förnybar el. I förra rankningen var det 28 bolag.

– Glädjande nog erbjuder allt fler bolag 100 procent förnybar el till sina kunder. Dessa bolag har också låga koldioxidutsläpp. Fortfarande behöver många fler ställa om till förnybar energi, för miljöns skull och för att deras kunder vill ha el från sol, vind och vatten, säger Martina Krüger, klimat- och energipolitiskt ansvarig för Greenpeace.

– Dessutom erbjuder allt fler elbolag vindandelar, solel och egen el till sina kunder, vilket är ett tydligt tecken på att det pågår en omställning av energisystemet. Omställningen måste påskyndas så att vi kan nå ett energisystem helt fritt från kärnkraft och fossila bränslen, säger Martina Krüger.

Samtidigt har bolagen som köper el från den nordiska elbörsen Nordpool försämrat sin elmix avsevärt – de har mer än halverat andelen förnybar energi. Tidigare hade Nordpool 59,9 procent andel förnybart i sin elmix, men eftersom allt fler elbolag köper ursprungsmärkt förnybar el direkt blir Nordpool sämre i förhållande till dessa. Idag är andelen 25,3 procent.  Det innebär att de elbolag som endast köper el från Nordpool hamnar allt längre ner i rankningen.

– Vi hoppas att vår rankning av elbolagen leder till en större efterfrågan på el från förnybara energikällor och att fler elbolag går över till 100 procent grön el samt väljer att investera i förnybar elproduktion, avslutar Martina Krüger.

Kontakt:
Martina Krüger, klimat- och energipolitiskt ansvarig, Greenpeace: 070-550 29 13
Anna Havula, kommunikationsansvarig: 070-201 44 86