Utrikesdepartementet, Nationalmuseum och Stadshuset lyste alla upp igår kväll med budskap till utrikesminister Tobias Billström om att inte svika livet i havet. Aktionen var en del i Greenpeace arbete för att förmå världens ledare att säkerställa ett starkt globalt havsavtal under FN:s havsförhandlingar New York i februari. Om förhandlingarna slutar i ett starkt och rättvist avtal kommer det för första gången bli möjligt att skydda även internationellt vatten. Därför kommer dessa förhandlingar i praktiken även att avgöra om världen kommer kunna nå det internationellt överenskomna målet om att skydda 30 procent haven till 2030.

– Världen har nu chansen att skapa de regelverk och organisationer som krävs för att kunna skydda områden i den majoritet av haven som nu i princip är helt laglösa och där det varje dag bedrivs rovfiske och annan destruktiv verksamhet. Att det blir möjligt att skapa stora sammanhängande havsreservat även på internationellt vatten är helt avgörande för att vända den negativa trenden för den biologiska mångfalden i haven, säger Sandra Lamborn, talesperson för havsfrågor på Greenpeace.

Tobias Billström är som utrikesminister ytterst ansvarig för Sveriges agerande i förhandlingarna kring havsavtalet och, eftersom Sverige även är ordförandeland i EU, för att ta fram EU:s gemensamma förhandlingsposition.

– Allt pekar på att det kommer att bli ett havsavtal i New York, men om avtalet inte skapar de förutsättningar som krävs för att effektivt skydda internationellt vatten kan denna långa process ändå bli ett svek mot livet i havet. Därför är det viktigt att utrikesministern engagerar sig och även deltar personligen i förhandlingarna, säger Sandra Lamborn.
   
Processen med att ta fram ett globalt havsavtal har pågått i snart två decennier. Mellan den 20:e februari och 3:e mars i år återupptas förhandlingarna som avbröts i augusti förra året.

Greenpeace bedömning är att tre punkter kommer att bli avgörande för att det blir ett starkt och bra avtal efter förhandlingarna, och kräver att utrikesminister Tobias Billström engagerar sig för att: 

  • Rätt infrastruktur kommer på plats från början. Utan det finns inga förutsättningar för ett starkt avtal och de områden som ska skyddas riskerar att vara skyddade enbart på pappret. Detta innebär exempelvis att ett FN-organ med mandat att skapa, övervaka och förvalta skyddade områden behöver etableras som en del av avtalet. 
  • En klausul i avtalet behöver säkerställa att länder i det globala syd får det ekonomiska och tekniska stöd de behöver för att genomföra avtalet. Det behövs även att en rättvis mekanism för användandet och delandet av marina genetiska resurser (MGR) etableras så att även fattigare länder får rätt till att ta del av de marina genetiska resurser som finns i vatten utanför deras kuster, idag saknas de ofta både teknisk och juridisk möjlighet till detta.
  • Sverige har en möjlighet till påverkan på förhandlingarna, men då behöver utrikesminister Tobias Billström vara på plats under mötet och driva Sveriges och EU:s position.

Bilder från projektionerna

Kontakt:
Sandra Lamborn, talesperson för havsfrågor, 073-982 65 83
Ludvig Tillman, kommunikatör, 070-271 64 37