New York, 4 mars 2023 – Ett historiskt havsavtal har äntligen kommit på plats i FN efter nästan två decennier av förhandlingar.  Avtalet håller liv i målet om att skydda 30 % av världens hav till 2030, och ger en verklig möjlighet att skapa helt eller mycket skyddade områden på internationellt vatten. Regeringar måste nu se till att fördraget omsätts i praktik på ett effektivt och rättvist sätt för att det ska betraktas som ett verkligt ambitiöst fördrag.

Laura Meller, talesperson för för Greenpeace havskampanj från New York:
”Detta är en historisk dag för naturskydd och ett tecken på att även i en splittrad värld kan skydd av natur och människor segra över geopolitik. Vi berömmer länderna för att de sökt kompromisser, lagt sina åsiktsskillnader åt sidan och levererar ett fördrag som låter oss skydda haven, bygga vår motståndskraft mot klimatförändringar och trygga liv och försörjning för miljarder människor som är helt beroende av haven.”

High Ambition Coalition (som inkluderar EU, USA och Storbritannien) och Kina var nyckelspelare i förmedlingen av avtalet, samtidigt som små östater har visat ledarskap under hela processen.

En rättvis fördelning av finansiella fördelar från marina genetiska resurser var en avgörande problematik, som löstes först på den sista dagen av förhandlingarna i New York.
Avsnittet i fördraget om marina skyddade områden tar bort det tidigare konsensusbaserat beslutsfattande som hittills har misslyckats med att skydda haven genom redan befintliga regionala organ, som Antarctic Ocean Commission. Även om det fortfarande finns frågor att lösa i texten, är det ett fungerande havsavtal som är en utgångspunkt för att skydda 30 % av världens hav.

Målet om 30×30, som överenskoms vid COP15 för biologisk mångfald, skulle inte kunna levereras utan detta historiska havsavtal. Det är viktigt att länder snarast ratificerar detta fördrag och påbörjar arbetet med att skapa stora fullt skyddade havsreservat som täcker 30 % av haven till 2030. Vi måste bygga vidare på detta momentum för att hindra nya hot, som djuphavsgruvdrift, och fokusera på att sätta verkligt skydd på plats.

Det här är en seger för alla de över 5,5 miljoner människor har undertecknat en namninsamling från Greenpeace som krävt ett starkt havsavtal.

Bilder för press finns här

Kontakter:

James Hanson: +44 7801 212 994 / [email protected]

Greenpeace International Press Desk: [email protected], +31 (0) 20 718 2470 (tillgänglig 24 timmar)