Varberg, 18 augusti, 2022 – Det bevarandearbete som tog fart när Greenpeace, som skydd mot bottentrålning, placerade ut granitblock på havsbottnen runt Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt är nu i hamn. Från och med i sommar råder det ett totalt förbud mot bottentrålning i de skyddade områdena.

– Detta är en stor framgång för arbetet med att skapa ett verkligt skydd för unika svenska havsmiljöer. Det visar också på vår kraft att kunna påverka, genom åtgärder som sätter direkt fokus på hoten mot våra hav, säger Daniel Bengtsson, kommunikationschef Greenpeace, på plats från Varberg.

Områdena Fladen och Lilla Middelgrund är hemvist för tumlare och hotade svenska hajarter som pigghaj och småfläckig rödhaj, och här finns en helt unik bottenfauna med revbildande hästmusslor och Sveriges första kända bubbelrev.

Det var 2009 som miljöorganisationen placerade ut 203 granitblock runt Fladen och Lilla Middelgrund. Aktionen följdes sedan upp av att Greenpeace lämnade in en formell klagan till EU-kommissionen om bristen på skydd i svenska Natura 2000–områden.

Att Greenpeace skapade uppmärksamhet och satte fingret på bristerna på skydd från bottentrålning i dessa marina områden gjorde att det arbete vi påbörjat tog fart, vilket nu lett fram till det skydd som äntligen är på plats, säger Bo Gustafsson, marinbiolog på Länsstyrelsen i Halland

Greenpeace skepp undersöker stenarna som ledde fram till skyddet

Greenpeace befinner sig nu med sitt nyaste skepp Witness utanför Varberg där de genomfört en expedition med dykare och marinbiologer för att undersöka vad som skett med stenarna sedan de lämnades på bottnen för 13 år sedan.

– Vi har varit nere vid stenarna med dykare och har kunnat dokumentera att de har blivit en naturlig del i undervattensmiljön, med en fin påväxt av spännande marint liv, säger Daniel Bengtsson på plats i Varberg.

Här kan ni se bilder av hur en av stenarna ser ut idag – 13 år efter att Greenpeace placerade dem på havsbottnen som trålhinder.

FAKTA OM DET NYA SKYDDET
Från och med 11 juli råder ett totalt förbud mot bottentrålning i Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund. De nya fiskeregleringarna innebär också ett totalt fiskestopp för yrkes- och fritidsfiskare i ungefär hälften av områdena. Undantagen i de övriga delarna rör burfiske efter skaldjur, handredskapsfiske och visst fiske med nät – med kravet att fiskefartygen då installerat kameror och deltar i ett nationellt bifångstprojekt. 

– Den svenska regeringen måste nu visa att de tar värdefulla marina ekosystem på allvar och utvidga skyddet för hela Fladen och Lilla Middelgrund till att omfatta allt nätfiske, utan undantag. Och se till att andra svenska havsområden som har skydd på pappret också får starkt skydd i praktiken, säger Sandra Lamborn, havsansvarig på Greenpeace i Sverige

Pressbilder finns här:

Kontakt
Daniel Bengtsson, kommunikationschef Greenpeace Norden
[email protected]
070 300 95 10