Regeringen presenterade idag ett förslag om att ny kärnkraft ska kunna byggas på fler platser än vad som är tillåtet idag. Med anledning av det följer här Greenpeace kommentarer.

Projektion på Ringhals kärnkraftverk 2011

– Förslaget att öppna upp för ny kärnkraft på fler platser i Sverige kommer inte hjälpa människor i den energikris vi nu och fortsatt kommer att befinna oss i. Det tar minst ett decennium att bygga och kostar astronomiska summor jämfört med andra kraftslag. Tid och investeringar som hade kunnat gå till energibesparingsåtgärder och effektivisering, satsningar på storskalig solvärme för industrin och havsbaserad vindkraft som snabbt och kostnadseffektivt säkrar vår energiförsörjning i den nya tid vi befinner oss i, säger Isadora Wronski, senior rådgivare på Greenpeace

Innan jul släppte Greenpeace ett energikrisscenario som visar att Europa kan spara in 278 TWh (dubbelt så mycket som Sveriges elförsörjning), vilket skulle spara in lika mycket som Polen årliga utsläpp, omedelbart utan att det krävs några investeringar. 

– Sverige regering agerar inte ansvarsfullt eller insiktsfull när de försöker forcera fram ny kärnkraft istället för att vidta åtgärder som snabbt skulle kunna bidra till att mildrade energikrisen och öka vår säkerhet framåt. Det är tydligt att regeringen inte heller lyssnar på vad industrin säger att de behöver, vilket är tydligare spelregler för vindkraften, säger Isadora Wronski

Kärnkraften i Europa har haft stora problem det senaste året. Hälften av de 56 franska reaktorerna har legat nere under hösten vilket bidragit till de skyhöga elpriserna vi har haft i Europa. 

–  Mot bakgrund av alla enorma kostnader och stora problem som kärnkraften dras med är det tydligt att ny kärnkraft på fler orter är fel väg att gå. Det ger inte den stabilitet som utlovas utan bidrar till mer osäkerhet i Sverige. Det kommer att dramatiskt öka de samhälleliga kostnaderna för haveriberedskap och skydd och det gör oss fortsatt beroende av radioaktivt bränsle från utlandet, säger Isadora Wronski