I dag anslöt Greenpeace med flera aktivister till Ore skogsrike som hotas av avverkning från Sveaskog. Greenpeace ansluter därmed till Naturskyddsföreningens, Fältbiologerna, Skydda skogen, Klimataktion, Jordens vänner, Push Sverige och Dalarnas ornitologiska förenings krav om att Ore skogsrike inte får avverkas av statliga Sveaskog.

Ore skogsrike är ett 52 000 hektar stort skogsområde som till en stor del består av 130-årig tallnaturskog men med inslag av upp till 200-åriga överståndstallar. I området har närmare 100 observationer av 18 olika rödlistade arter gjorts.

– Det här är ett oerhört värdefullt skogsområde som är flera hundra år gammal. Stora delar av det ingår också i en så kallad värdetrakt, som Naturvårdsverket pekat ut för att det har särskilt höga ekologiska bevarandevärden. Sveaskogs riktlinjer säger att de inte ska avverka i dessa områden, men uppenbarligen gör de det ändå, säger Daniel Zetterström, Greenpeace-aktivist.

Greenpeace arbete för de svenska skogarna ingår i en global kampanj som rör hela det norra skogsbältet som sträcker sig från Ryssland, via Finland till Sverige, Norge och Kanada. Det senaste året har flera Greenpeace-aktioner genomförts i Jämtland. Detta är första gången statliga Sveaskog berörs. Sveaskog redovisar i beskrivningen av sitt naturvårdsarbete att de inte avverkar inom värdetrakter, vilket de nu alltså trots allt gör.

Bilder & Video från Ore Skogsrike

Kontakt:
Dima Litvinov
Skogsfrågor Greenpeace Sverige
070-657 65 86
[email protected]

Daniel Zetterström
Aktivist
070-753 82 40

Mathias Leveborn
Kommunikationsansvarig
070-283 30 36