På fredag besöker EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, Sverige för ett möte med Sveriges statsminister Ulf Kristersson och Finlands premiärminister Petteri Orpo. Mötet kommer att ha stort fokus på skogsfrågor. Greenpeace har i ett öppet brev bett von der Leyen om ett eget möte, för att presentera en mer fullständig bild av hur skogsbruket ser ut och motverka att hon går på lögner från regeringen och skogsindustrin.

– När EU:s tyngsta namn kommer på besök i Sverige för att prata om skog är det viktigt att hon inte enbart nås av skogsindustrins och regeringens perspektiv. Därför gör vi allt vi kan för att komma i kontakt med von der Leyen för att förmedla sanningen om Sveriges och Finlands ohållbara skogsbruk. Vi kommer att göra oss tillgängliga närsomhelst under hennes besök för ett samtal, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

Besöket från EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, grundar sig i ett öppet brev från Sveriges statsminister Ulf Kristersson och Finlands premiärminister Petteri Orpo. Där uttrycker de stor oro för hur EU:s lagar och regler påverkar skogsbruket. De skriver bland annat att “våra skogar, skogsbruket och dess värdekedjor är under stor press från nyligen framförhandlade EU-lagar om energi, klimat och miljö”. De skriver även att “EU:s regler bör […] skapa en möjliggörande miljö för skogsbruk i EU, sträva efter att ta bort alla onödiga marknadshinder och skapa positiva incitament”.

Mötet hålls vid skogsbolaget Stora Ensos lokaler i Nacka för att sedan avslutas med en pressträff vid Rosenbad. 

– Under det svenska ordförandeskapet i EU stängde regeringen ute miljörörelsen, civilsamhället och samer från viktiga skogsmöten. De perspektiv som EU-representanter nåddes av var regeringens och skogsindustrins grönmålande bild av skogsbruket. I skogsfrågor tillhör Sverige bottenligan i EU vad gäller reglering och implementering av miljöskydd. Därför menar vi att Sverige, och Finland, bör klassas som så kallade högriskländer av EU där regelefterlevnaden behöver granskning utifrån i skogsfrågor, säger Carl Schlyter, talesperson inom klimat, Greenpeace Sverige.

Såväl Skogsstyrelsen som Naturvårdsverket har själva konstaterat att det svenska skogsbruket måste röra sig bort från trakthyggesbruket mot ett naturnära skogsbruk, något som Greenpeace har förespråkat i flera år. Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist, har även sagt att Sverige i nuläget har svårt att nå EU:s krav för skydd av arter i brist på resurser. Dessutom konstaterade FSC, som ansvarar för hållbarhetsmärkning av skogsvaror, i en granskning från november 2023 att Sveriges myndigheter som ansvarar för skogsfrågor saknar kompetens, att det finns otillräckliga statliga medel för att kompensera skogsägare för skydd av skog, samt att de svenska lagarna inte till fullo skyddar rödlistade arter. 

För att motverka fortsatt grönmålning från regeringen och skogsindustrin under Ursula von der Leyens besök, har Greenpeace i ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande bett om ett eget möte.

– Det är viktigt att EU trycker på för att Sverige och Finland ska leva upp till EU:s bestämmelser om skydd av natur snarare än att godkänna undantag. 30 procent av värdefull natur ska skyddas till 2030 och detta får inte EU-kommissionens ordförande ge vika för. Våra skogar måste skyddas bättre för att bidra till att EU:s klimatmål nås, men när våra nationella regeringar aktivt motverkar detta behöver EU hjälpa oss, säger Juha Aromaa, biträdande Finlandchef Greenpeace.

Kontakt

Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
[email protected] 
0791421453

Juha Aromaa, biträdande Finlandchef Greenpeace
[email protected] 
+35850 3696202