Drygt hälften av svenskarna (51,5 procent) vill att miljökraven vid avverkning av skog ska skärpas. Nästan lika många (46,6 procent) anser att kalhyggen bör förbjudas. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Greenpeace.

– Den hårda exploateringen av svensk skog, med fördubblad avverkning sedan 1950, hotar både klimat och den biologiska mångfalden. Vår undersökning visar att allt fler svenskar inser att det storskaliga skogsbruket med kalhyggen och virkesåkrar tillhör historien, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace

En Sifoundersökning som Greenpeace låtit göra visar att 51,5 procent av svenskarna anser att miljökraven vid avverkning ska skärpas. Endast en fjärdedel av de tusen personer som deltog i undersökningen, 24,5 procent, anser inte att miljökraven bör skärpas. Deltagarna fick även svara på vad de skulle tycka om ett förbud mot kalhyggen som avverkningsmetod. 46,6 procent svarade att det är ett bra förslag, medan 25,9 procent anser att det är ett dåligt förslag.

I sin nya skogsstrategi föreslog EU-kommissionen i fredags att kalhyggen ska undvikas och att alla gamla skogar skyddas från skogsbruk, vilket ligger i linje med vad forskare och miljöorganisationer har krävt under årtionden. Trots det har den svenska regeringen inför beslutet lobbat för att förhindra hårdare regler kring kalhyggen.

– Varje kalhygge minskar våra chanser att nå miljömålen för klimat och biologisk mångfald. Ingen kommer i framtiden begripa hur vi kunde tillåta kalhyggen. Ställer vi om skogsbruket till hyggesfritt är det inte bara bättre för klimatet, utan både människor och andra arter har större chans att leva i och av skogen, säger Carl Schlyter.

Kontaktperson: Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace Sverige: [email protected] eller 070–234 13 57

Här kan du läsa mer om Greenpeace syn på skogen:https://www.greenpeace.org/sweden/publikationer/45960/den-svenska-skogen/

Fakta: Om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes den 11–20 maj som en webbaserad undersökning med 1 000 deltagare. Frågorna som ställdes var:

1. På både EU-nivå och nationellt utreds just nu nya regler för skogsbruket. Tycker du att miljökraven vid avverkning bör skärpas?
17,5 procent svarade “Ja, i mycket hög grad”
34 procent svarade “Ja, i ganska hög grad”
17,7 procent svarade “Nej, i lite grad”
6,8 procent svarade “Nej, i mycket liten grad”
24 procent svarade “Tveksam, vet ej”

2. Den vanligaste metoden för att avverka skog i Sverige är trakthyggen, även kallat kalhyggen. Det innebär att i genomsnitt 3,3 träd lämnas kvar på en yta motsvarande en fotbollsplan. Hur skulle du ställa dig till ett förbud mot kalhyggen som avverkningsmetod?
18,6 procent svarade “Mycket bra förslag”
27,9 procent svarade “Ganska bra förslag”
15,7 procent svarade “Ganska dåligt förslag”
10,2 procent svarade “Mycket dåligt förslag”
27,6 procent svarade “Tveksam, vet ej”