Greenpeace International anmäler det statliga skogsbolaget Sveaskog till den internationella miljömärkningen Forest Stewardship Council (FSC). Enligt Greenpeace har Sveaskog brutit mot certifieringsorganets regler för urfolks rättigheter.

Aktivister från Greenpeace är nu på plats i Muonio sameby för att protestera mot Sveaskogs planerade avverkingar av lavskogar som är viktiga renbetesområden.

– En av de grundläggande principerna inom FSC:s regelverk är respekten för urfolk och deras rätt att försörja sig. Men under de senaste fyra åren har Sveaskog upprepade gånger brutit mot denna princip gentemot Muonio sameby, säger Grant Rosoman, skogsexpert på Greenpeace International

All Sveaskogs mark är certifierad av miljömärkningen FSC, vilket ska garantera att bolagets skogsprodukter följer certifieringsorganets regler för ett ansvarsfullt skogsbruk. Urfolk har enligt FSC:s principer rätt till samråd enligt principen FPIC (free, prior and informed consent), vilket på svenska brukar översättas till “på förhand givet, fritt och upplyst samtycke”. 

Reglerna slår också fast att det är urfolken själva som avgör om de är urfolk – oavsett vilken juridisk status gruppen har. Trots det vägrar Sveaskog Muonio sameby rätten till samråd med samplanering. Samtidigt har viktiga renbetesområden avverkats i området, utan att samebyn på förhand fått information om avverkningsplanerna.

– Att neka samebyn rätten till samråd med samplanering innebär i praktiken att Sveaskog inte erkänner Muonio sameby som urfolk. Det är ett väldigt grovt övertramp, särskilt när det görs av statens eget skogsbolag. Vi kräver att Sveaskog stoppar avverkningarna och respekterar samebyns rättigheter, säger Karolina Carlsson, talesperson för Greenpeace Sverige.

Kontakt:
Grant Rosoman, Greenpeace International, +64 (0) 2142 8415, [email protected] 
Karolina Carlsson, talesperson för skogskampanjen på Greenpeace Sverige, 073-986 50 96, [email protected]  
Hans Holma, ordförande i Muonio sameby,  070-653 78 82

Länk till bilder och video

Fakta: Om FSC och Sveaskog
Forest Stewardship Council (FSC) är ett globalt märkningssystem för skog och skogsprodukter. För att få använda FSC:s logotyp på en produkt måste bolaget garantera att det följer FSC:s regler för ett ansvarsfullt skogsbruk. FSC slår bland annat fast att det är urfolken själva som avgör om de är urfolk, oavsett vilken juridisk status gruppen har. Statliga Sveaskog är Sveriges största skogsägare och hela bolagets skogsmark är FSC-certifierad. Sveaskog har tidigare fått kritik för att bryta mot certifieringsreglerna, bland annat när det gäller hur bolaget agerar i samebyar

Bakgrund: Striden om skogarna i Muonio sameby – detta behöver du veta

Bakgrund: Sveaskogs avverkningar i Muonio sameby – detta har hänt