Sveaskog avbryter avverkning av ett hotat skogsområde i Muonio sameby, efter att Greenpeace slagit läger i skogen. Greenpeace kommer att stanna kvar i området, för att säkerställa att andra skogar i samebyn inte kalhuggs.

– Det här är en liten men viktig seger. Men många skogar i och utanför Muonio sameby är fortfarande hotade. Vi kommer att stanna kvar i området, för att kämpa för de andra skyddsvärda skogar som Sveaskog vill avverka, säger Karolina Carlsson, talesperson från Greenpeace på plats i Norrbotten.

Sveaskog började i helgen kalhugga ett cirka 75 hektar stort skogsområde i Muonio sameby, trots att samebyn och Greenpeace krävt att alla avverkningar i området ska stoppas tills dess att formella samråd har återupprättats. Skogen har höga naturvärden och är ett viktigt renbetesområde för Muonio sameby. 

– Att Sveaskog väljer att avbryta avverkning för det här området känns ju bra för tillfället, men det säger ingenting om hur de väljer att agera kring andra avverkningshotade skogar eller hur det blir med vårt samråd. Vi kommer fortsatt kräva avverkningsstopp i Muonio sameby tills samråd med samplanering blivit återupprättade, säger Hans Holma, ordförande i Muonio sameby.

De svenska skogarna spelar en viktig roll för våra möjligheter att lyckas bromsa klimatförändringarna. Det boreala skogsbältet lagrar mer kol än jordens regnskogar tillsammans, vilket gör dessa skogar till en global angelägenhet. För att klara klimatomställningen måste vi lagra kol i ökad takt i skogen. Trots det har avverkningarna i Sverige har fördubblats sedan 1950-talet. 

– Sveaskog kör över natur, urfolk och en växande opinion som vill ställa om till ett hållbart skogsbruk och skydda våra sista riktiga naturskogar från att kalhuggas. Greenpeace kräver att Sveaskog stoppar avverkningarna och respekterar urfolks rättigheter, säger Karolina Carlsson, talesperson från Greenpeace.

Kontakt:
Karolina Carlsson, talesperson från Greenpeace på plats i Muonio sameby, 073-986 50 96 
Hans Holma, ordförande i Muonio sameby,  070-653 78 82
Mattias Areskog, kommunikationsansvarig på Greenpeace, [email protected], 070-283 30 36

Länk till nytagna bilder och video.

Här finns en bakgrund som sammanfattar turerna i striden om skogarna i Muonio sameby.