Greenpeace-utredning avslöjar hur företag som bedriver krillfiske hotar näringskedjan i den antarktiska oceanen genom att expandera sin verksamhet in i känsliga områden. Ofta används också fiskemetoder som kan skada både djurliv och miljöer i skyddade havsområden.

Pingviner, valar, sälar och alla andra djur i Antarktis är beroende av krill för sin överlevnad. Men dessa små räkliknande kräftdjur hotas av klimatförändringar och det expanderande krillfisket, vilket delvis har drivits på av en ökad efterfrågan på krillolja som används till vissa kosttillskott.

Sedan 2010 har krillindustrin vuxit stadigt i och med inträdet av norska företag, ökade fångster från sydkoreanska fartyg och uppkomsten av den kinesiska krillfiskeflottan.

Fiske efter antarktisk krill är tillåtet i den antarktiska oceanen och regleras av kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR). Fisket kallas ofta det bäst förvaltade i världen och bedrivs främst kring den norra spetsen av Antarktiska halvön, Södra Orkneys och Bransfieldsundet. Dessa platser är samtidigt de viktigaste områdena för pingviner, sälar och valar att hitta föda.

Trots industrins försök att framställa sig som ett av världens mest hållbara fiskerier, kan Greenpeace nu visa på ett mönster av fiskeverksamhet som tar sig allt närmare kusten och tätt inpå pingvinkolonier och områden där valar letar mat.

Krillfisket pågår dessutom i områden som har blivit föreslagna som havsreservat. Skyddade havsområden är nödvändiga för att marina ekosystem ska kunna bygga upp en motståndskraft mot effekterna av klimatförändringar, föroreningar och ett omfattande fiske.

Inte nog med att fiskeindustrin plundrar matförråden för de marina djur som lever här; det industriella krillfisket för även med sig stora miljörisker i dessa orörda vatten. Oljeutsläpp och fartygsolyckor, såsom bränder och grundstötningar är risker som hotar djurlivet och de bräckliga livsmiljöerna i Antarktis.

Greenpeace undersökning visar också regelbunden förekomst av omlastning; när en fångst överförs från ett fartyg till ett annat. Via spårning av krillfiskefartyg kan vi se att de har ankrat i skyddat vatten, trots rekommendationen att detta bör undvikas eftersom det kan skada djuren som lever där såväl som strukturerna på havsbotten.

Av dessa skäl uppmanar Greenpeace krillföretag att upphöra med fiskeverksamheten i områden som övervägs som havsreservat. Vi uppmanar också företag som köper krill att stoppa sina inköp från fartyg som fortsätter att fiska i dessa områden.

Slutligen uppmanar vi också till internationellt samarbete mellan regeringar, företag och det civila samhället för att skapa ett storskaligt nätverk av havsreservat, inklusive i Antarktis, med målet att skydda minst 30 procent av världens hav före 2030.

Ladda ner hela rapporten här: Licence to Krill: det antarktiska fisket som döljs under ytan [PDF].

Skydda haven

Klimatförstörelse, överfiske, djuphavsgruvdrift, oljeborrning och plastföroreningar driver livet i havet till gränsen av kollaps. Knappt två procent av världshaven är idag skyddade.

Engagera dig ×