Så kan Sverige gå mot 100% förnybar energi

Sverige har en unik möjlighet att omgående ställa om till ett helt förnybart energisystem. Redan idag har vi en hög andel förnybar energi i energisystemet och den största energikällan i landet är bioenergi. En majoritet av befolkningen vill att framtidens energisystem ska vara förnybart.

Vi har en unik möjlighet att omgående ställa om till ett förnybart energisystem tack vare landets stora mängder etablerad vattenkraft som kan balansera den varierande solenergi- och vindkraftsproduktionen. Både politiker och företag har visat ett stort intresse för att utveckla smarta elnät som kan reglera och jämna ut efterfrågan, vilket är ett måste för att ett storskaligt förnybart energisystem ska kunna etableras.

Med en liten befolkning på en stor yta finns det gott om plats för storskaliga vindkraftparker där produktionspotentialen är god utan att kraftproduktionen behöver kompromissas med andra intressen eller miljövärden. När det gäller de kanske mest akuta åtgärderna som behöver vidtas finns det enorma möjligheter för mycket stora och lönsamma energieffektiviseringar.

Sammantaget ser framtiden mycket ljus ut, förutsatt att vi nu på allvar riktar allt fokus och all kraft på energirevolutionen. Att gå mot 100 % förnybar energi är inte bara en nödvändighet om vi ska lyckas hantera de globala klimatproblemen, utan skapar också nya jobb och en grön ekonomi som kan göra Sverige till en hållbar framtidsnation.

Sammanfattning av rapporten på svenska