Förnybar energi

Förnybar energi som sol och vindkraft är tillsammans med energibesparing och effektivisering viktiga pusselbitar för att lösa klimatkrisen. Vi måste överge förbränning som huvudsaklig energikälla och hitta andra sätt att klara våra behov.

flera vindkraftverk i solnedgång
ett smutsigt kolkraftverk

Problemet

Sedan den industriella revolutionen har vår värld blivit mer och mer beroende av fossilt bränsle. Fossila bränslen är ohållbara eftersom de förgiftar vår planet och bidrar till klimatförändringarna, något som kan orsaka ekologisk och ekonomisk kollaps. Världens klimatforskare är eniga: Vi befinner oss i ett planetärt nödläge och för att bromsa den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader, måste vi sluta med fossila bränslen. Vi behöver förnybara energislag helt enkelt. Men det är viktigt att vi inte löser ett problem genom att skapa ett annat. Det är viktigt att vi inte ersätter olja, kol och fossilas med andra energikällor som också ger utsläpp utan vi måste ställa om till exempelvis solvärme och ek från vindkraft som ger energi utan insatsvaror som behöver eldas. Den viktigaste åtgärden är dock att minska vårt stora energiberoende och effektivisera vår användning.

Vad vi gör

Greenpeace arbetar med att få samhället att fasa ut energi som bygger på förbränning. Förutom att förbränning av både fossila och biogena bränslen ger utsläpp så innebär de också ett stort beroende av insatsvaror som olja, kol eller skog. Det är inte cirkulärt att elda upp resurser. Dessutom driver biobränslesatsningar på en intensifiering av skogsbruket och innebär därmed ett hot mot våra ekosystem. Ekosytem som våra skogar kan inte ersättas och är därför inte förnybara.

solpanleler installeras på tak

Läs mer om detta ämne

Utforska andra ämnen