De flesta är nog överens om att förbud mot tobaksreklam är en rimlig och bra idé, eftersom tobaksrelaterade hälsoproblem är väl dokumenterade och leder till miljontals dödsfall varje år. Vi på Greenpeace tillsammans med över 20 andra europeiska organisationer tycker att fossilreklam är en dålig idé för både hälsa och klimat. Här följer tre anledningar till varför vi vill förbjuda fossilreklam! Ladda ner vår fossilreklamrapport för att veta mer.

3 anledningar till varför vi kräver ett fossilreklamförbud på EU-nivå

1. Reklam påverkar våra beteenden

Reklam och sponsring är effektiva verktyg för att förändra våra beteenden,
forma våra konsumtionsmönster samt etablera och upprätthålla normer i
samhället. Idag har den mest klimat-, miljö- och hälsoskadliga reklamen fritt
spelrum och motverkar därför den snabba omställning som behövs för att vi
ska nå våra klimat- och miljömål.

2. Fossilreklam är skadligt för vår hälsa

Idag dödar luftföroreningar som orsakas av fossil förbränning fler människor än rökning globalt. Klimatkrisen drabbar även den miljoner människor. Ett fossilreklamförbud är därför logiskt utifrån både klimat-, miljö- och hälsoskäl.

3. Fossilbranschen har fått fritt spelrum alldeles för länge

Begränsningar finns för reklam i mängder av produktkategorier – inom allt från tobak och alkohol till finans och läkemedel. Det är hög tid att det också införs för fossilbranschen. Även reklamlandskapet måste förändras för att vi ska nå klimatmålen tillsammans.

Vill du fördjupa dig i lagförslaget som vi tillsammans med över 20 europeiska organisationer har gått samman för att få till? Ladda ner rapporten!

rapport fossilreklam nej tack