Våra skogar är en av våra viktigaste allierade i kampen mot klimatförändringarna.
Sverige har en enorm potential – och ett ansvar – att bidra till Europas mål att bli
koldioxidneutralt till 2050. Men skogarna är samtidigt utsatta för hot: Decennier av
intensivt skogsbruk har förvandlat de flesta av våra skogar till plantager som inte
hjälper den biologiska mångfalden. De är också sämre rustade att möta hoten från
klimatförändringarna, såsom torka, extremväder och stormar. Det är vår skyldighet att hitta en väg framåt – och ett sätt att arbeta med naturen istället för mot den. Genom ett naturnära skogsbruk kan skogen fungera som hem åt en lång rad olika arter, binda och lagra kol under lång tid framöver, ge oss tillgång till timmer och samtidigt stödja andra näringar, såsom rennäringen och turismen.


Att förändra skogsbruket är möjligt. Genom att öka mängden timmer i skogen,
anpassa skogsskötseln efter lokala behov och låta skogen växa sig äldre kan vi
omvandla våra skogar till blandade och levande ekosystem, som ökar den biologiska mångfalden, binder kol och erbjuder långsiktig försörjning även i framtiden. Det är vår skyldighet att säkerställa att skogarna kan erbjuda alla dessa tjänster även i framtiden. Lösningen är att tillämpa ett naturnära skogsbruk, där vi slutar dominera och kontrollera naturen och istället samverkar och samarbetar med naturen.

Här kan du läsa rapporten ”Naturnära skogsbruk – ett hållbart sätt att bruka den svenska skogen”: