Alla artiklar

  • Nike lovar att avgifta sin tillverkning

    Världens största producent av sportkläder, Nike, har antagit vår detoxutmaning och beslutat att fasa ut alla farliga miljögifter ur sin produktionskedja till 2020. Detta är en stor vinst för vår kampanj för att avgifta klädindustrin som bara pågått i fem veckor!

    Greenpeace Sweden 1 min lästid
  • Afrika och Asien är världens elektroniska soptipp

    Greenpeace nya rapport: ”Tox Tech: Not in our backyard” visar siffror över det avfall som världens elektroniska produkter skapar. Bara i EU produceras 8,7 miljoner ton elektroniska sopor varje år. Endast 25 % av detta avfall samlas in, återanvänds och återvinns trots att dessa sopor innehåller en rad giftiga ämnen och kemikalier, och klassas som…

    Greenpeace Sweden 2 min lästid