Kärnkraft

Kärnkraft är en kontroversiell energiform – med rätta. Den kräver bränsle i form av uran, som bryts med stora hälso- och miljörisker som följd. Den kräver omfattande säkerhetsrutiner, som flera gånger ändå visat sig otillräckliga – med katastrofala olyckor som följd. Och den kräver säker slutföring av radioaktivt avfall i 100 000 år – ett problem som vi ännu inte hittat en lösning på.

Riskerna

Kärnkraftverk är väldigt sårbara. De påverkas av tekniska och åldersmässiga brister, av naturkatastrofer och andra omvärldshändelser och av den mänskliga faktorn. Inga säkerhetsföreskrifter i världen kan förebygga riskerna. Och om något går fel kan konsekvenserna bli väldigt allvarliga. Kärnkraft är helt enkelt farligt.

Radioaktivitet

Radioaktiv strålning är ljud- och luktlös. Den syns eller känns inte. Men inom en timme efter att du utsatts för radioaktiv strålning får du blödningar, diarré och feber. Mindre mängder strålning kan mutera dina gener, som sedan förs vidare till dina barn och dina barns barn och orsaka cancer eller missbildningar. Om du utsätts för större mängder strålning dör du.

Alternativen

Det finns hållbara alternativ till kärnkraft som inte innebär ökad miljöförstöring. Kärnkraftsindustrin framställer sig ibland som det enda alternativet till kolkraft och andra fossila energikällor. Det är helt enkelt inte sant. Oberoende studier visar att vårt energibehov helt och hållet kan tillgodoses med hjälp av förnybara energikällor.

Framtiden

Kärnkraft producerar avfall som är så radioaktivt att det måste förvaras åtskilt från människor, djur och natur i minst 100 000 år. Just nu finns det ingen lösning som kan garantera att det sker. Att använda kärnkraft betyder att vi lämnar ett enormt problem till många framtida generationer, en riskabel och ohållbar strategi. Om vi istället investerar i förnybara energikällor nu så kan vi skapa ett 100% förnybart Sverige.

De senaste uppdateringarna

 

Inled omedelbart stängningen av Barsebäck 2

Pressmeddelande | 4 oktober, 2004 på 0:00

Det är uppenbart att viljan inte finns. Kraftföretagen vill uppenbarligen inte vara med och ta det samhälleliga ansvaret att förverkliga demokratiskt fattade politiska beslut. Nu måste regering och riksdag skyndsamt ta tillbaka kommandot över...

Greenpeace sätter fokus på subventioner till fossila bränslen och kärnkraft i Europa.

Pressmeddelande | 5 april, 2004 på 0:00

I ljuset av EU parlamentets uppmaning igår till att EU bör leva upp till målsättningen om att 20 % av energiförsörjningen år 2020 ska komma från förnyelsebara energikällor, offentliggör Greenpeace idag en rapport som visar att huvuddelen av EU:s...

Nordeas miljöpolicy stämmer inte längre

Pressmeddelande | 31 mars, 2004 på 0:00

Nordeas miljöpolicy stämmer inte med hur man verkligen beter sig? Det var grundbudskapet när Greenpeace idag konfronterade Nordea på dess bolagsstämma. Bakgrunden är att Nordea som till mer än 18 % ägs av den svenska staten (den största enskilda...

Vindkraft till havs kan stå för en tredjedel av Europas el år 2020

Pressmeddelande | 9 mars, 2004 på 0:00

– Havsbaserad vindkraft kan leverera en tredjedel av Europas elektricitet år 2020, motsvarande all el som konsumeras i EU:s 150 miljoner hushåll. En storskalig utbyggnad skulle också skapa en ny marknad värd flera miljarder kronor och upp till...

Fortum vill ersätta svensk kärnkraft med finsk

Pressmeddelande | 18 december, 2003 på 0:00

Det finska konsortiet Industrins Kraft TVO, där Fortum äger 26,6 procent, skrev idag kontrakt med Siemens/Framatome om leverans av Finlands femte reaktor. Fortum – som profilerar sig som en leverantör av miljömärkt el – köper i ett slag ny...

Greenpeaces tomtar slank in i Industrins Krafts kontor i Helsingfors

Pressmeddelande | 15 december, 2003 på 0:00

Greenpeaces tomtar från nio länder slank i dag in i Industrins Krafts (TVO) kontor i Helsingfors för att dela ut nya säkerhetsföreskrifter till bolagets anställda. TVO:s största ägare Nordkraft (Pohjolan Voima) har också sitt kontor i samma...

Tysk tvist om finskt kärnkraftverk

Pressmeddelande | 10 december, 2003 på 0:00

Vindkraft ger mer el för pengarna än kärnkraft

Pressmeddelande | 4 december, 2003 på 0:00

Varje krona som investeras i vindkraft ger 2,3 gånger mer elektricitet än en krona som investeras i kärnkraft. Det visar studien Wind vs Nuclear som publiceras av Greenpeace idag i Frankrike. Studien visar också att investeringar i vindkraft ger...

Fortum sviker sina miljömål

Pressmeddelande | 19 november, 2003 på 0:00

Fortum har nu beslutat att satsa miljardbelopp för att bli en av huvudägarna i den nya – femte - finska kärnkraftsreaktorn. Fortums beslut innebär att man får en del motsvarande 400 MW. Fortum är med sina 26,6 procent i själva verket det största...

Ökad satsning på förnybar energi skuggas av Sellafield-diskussion

Pressmeddelande | 21 mars, 2002 på 0:00

Idag undertecknade Nordsjökonferensens ministrar en visionär deklaration som innebär en ökad satsning på förnybara energikällor i Nordsjön. Samtidigt kastade diskussionen om radioaktivt avfall från den brittiska upparbetningsanläggningen...

321 - 330 av 333 resultat.

Ämnen