Djuphavsgruvdrift

I djuphavet finns unika ekosystem och ett magnifikt djurliv som utvecklats under miljontals år. Det är en miljö vi fortfarande vet väldigt lite om, och en av de sista platserna på planeten som ännu inte exploaterats – men det riskerar att förändras om vi inte agerar.

Greenpeace protesterar till havs mot gruvdrift på havsbotten - skylt med texten: Stop deep sea mining
Bolitaena pygmaea, en ovanligt bläckfisk-art som lever i djuphaven

Risk för förödande konsekvenser

Forskare varnar för att gruvdrift på havsbottnen skulle orsaka allvarliga och långsiktiga skador på ekosystem och det unika marina liv som finns där. Rapporten ”In Deep Water” från Greenpeace innehåller kommentarer från både forskare, regeringar, miljörörelsen och representanter från fiskeindustrin som alla är eniga om hotet som djuphavsgruvdrift utgör. Den planerade gruvdriften i djuphaven kan liknas vid dagbrott på land, där tunga maskiner river upp havsbotten över stora ytor för att samla in mineralrika material. Än så länge förekommer ingen kommersiell gruvdrift på havsbottnen men några få länder driver på för att få börja.

Skulle vi tillåta gruvdrift i djuphaven riskerar det även att driva på klimatförändringarna genom att kolsänkor på botten rivs upp. Strömmar i havet kan sedan sprida moln av sediment, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för fiskar och annat liv långt bortom exploateringsområdet.

Greenpeace arbetar för att stoppa djuphavsgruvdrift

I över 50 år har Greenpeace kämpat för att rädda världens hav. Vi arbetar med allt från forskning och aktioner till havs till politisk påverkan och har gång på gång visat att världen går att förändra. Greenpeace anser att det är oacceptabelt att öppna upp för en så destruktiv och riskabel verksamhet som gruvdrift i de känsliga djuphaven och arbetar för att hindra att denna industri från att etablera sig. Flera globala företag har redan tagit avstånd från att köpa metaller från djuphaven men det krävs också bättre internationell reglering och inte minst fler stora havsreservat där livet i havet är skyddat från all typ av destruktiv verksamhet.

Greenpeace protesterar till havs mot gruvdrift på havsbotten

Expedition skyddat hav – Kattegatt 2022

VINST FÖR SVENSKA HAVET! Bland de starkaste skydden av ett marint område inom Europa har nu utfärdats i Kattegatt! 2009 placerade Greenpeace ut 203 granitstenar runt utsjöbankerna Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt. Vi gjorde detta för att förhindra bottentrålning i dessa unika och känsliga marina ekosystem och som en protest att destruktiva fiskemetoder fortfarande fick pågå här, trots att området redan 2003 erhöll Natura 2000 status. Först nu i sommar, 13 år efter vår aktion, kom segern då hela området blev fredat från bottentrålning och vissa delar erhåller TOTALT fiskeförbud. Det är bland de starkaste skydd av ett marint område i hela Europa och är ett litet men viktigt steg på vägen i arbetet för att skydda minst 30 procent av världshaven till 2030. Var med och höj din röst för våra hav!

Läs mer om detta ämne

Utforska andra ämnen