Djuphavsgruvdrift

I djuphavet finns unika ekosystem som frodats i miljontals år. Det är en plats vi idag vet väldigt lite om, och det är en av de sista platserna på planeten som ännu inte exploaterats – men det kan snart förändras.

Greenpeace protesterar till havs mot gruvdrift på havsbotten - skylt med texten: Stop deep sea mining
Bolitaena pygmaea, en ovanligt bläckfisk-art som lever i djuphaven

Problemet – Risk för förödande konsekvenser

Forskare varnar för att gruvbrytning i djuphaven skulle orsaka allvarliga och potentiellt irreversibla skador i djuphavet och det unika marina liv som finns där. Rapporten ”In Deep Water” från Greenpeace innehåller citat från både forskare, regeringar, miljörörelsen och representanter från fiskeindustrin som alla är eniga om hotet som djuphavsgruvdrift utgör. Den tänkta gruvbrytningen i haven kan liknas vid dagbrott på land, och tanken är att låta tunga maskiner riva upp havsbotten över stora ytor för att samla in metallrika material. Än så länge finns ingen kommersiell gruvbrytning i djuphaven men försök pågår och en yta motsvarande Frankrike och Tyskland har redan öppnats upp för möjlig exploatering.

Skulle man tillåta gruvbrytning i djuphaven riskerar det även att snabba på klimatförändringarna genom att kolsänkor på botten rivs upp. Strömmar i havet kan sprida de moln av sediment som skapas, vilket kan leda till stora konsekvenser för fiskar och annat liv långt bortom exploateringsområdet.

Greenpeace arbetar för att stoppa djuphavsgruvdrift

I över 50 år har Greenpeace kämpat för att rädda världens hav. Vi arbetar med allt från forskning och aktioner till politisk påverkan och har gång på gång visat att världen går att förändra. Greenpeace anser att det är oacceptabelt att öppna upp för en så destruktiv och riskabel verksamhet som gruvbrytning i de känsliga djuphaven och arbetar för att hindra att denna industri från att etablera sig. Flera företag har redan tagit avstånd från att köpa metaller som utvunnits från djuphaven men det krävs också bättre internationell reglering och inte minst fler stora havsreservat där livet i havet är skyddat från all typ av destruktiv verksamhet.

Greenpeace protesterar till havs mot gruvdrift på havsbotten

Expedition skyddat hav – Kattegatt 2022

VINST FÖR SVENSKA HAVET! Bland de starkaste skydden av ett marint område inom Europa har nu utfärdats i Kattegatt! 2009 placerade Greenpeace ut 203 granitstenar runt utsjöbankerna Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt. Vi gjorde detta för att förhindra bottentrålning i dessa unika och känsliga marina ekosystem och som en protest att destruktiva fiskemetoder fortfarande fick pågå här, trots att området redan 2003 erhöll Natura 2000 status. Först nu i sommar, 13 år efter vår aktion, kom segern då hela området blev fredat från bottentrålning och vissa delar erhåller TOTALT fiskeförbud. Det är bland de starkaste skydd av ett marint område i hela Europa och är ett litet men viktigt steg på vägen i arbetet för att skydda minst 30 procent av världshaven till 2030. Var med och höj din röst för våra hav!

Läs mer om detta ämne

Utforska andra ämnen