Fossila bränslen

Förbränningen av fossila bränslen bidrar i hög grad till klimatförändringar. Kol, olja och fossilgas som förbränns släpper ut växthusgaser i atmosfären, som binder värme och gör att jorden värms upp. När planeten värms upp ser vi fler extrema väderförhållanden, som orkaner, översvämningar och torka.

Problemet

Förbränningen av fossila bränslen som kol, gas och fossilgas står för majoriteten av människans utsläpp av växthusgaser som värmer upp vår planet. Det är en smutsig energikälla som förgiftar vår miljö och är den starkast bidragande orsaken till klimatkrisen. Fossila bränslen består i grunden av rester från döda växter och djur som inom loppet av miljontals år täckts av tjockare sedimentlager som innehåller kol och väte, som sedan kan förbrännas för energi. När de förbränns reagerar kolet med syre och bildar koldioxid som hamnar i vår atmosfär och bidrar till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Vad vi gör

Att fasa ut fossila bränslen är den viktigaste åtgärden för att mildra den globala uppvärmningen. Greenpeace har läge arbetat för att exponera och stoppa oljeindustrin från att fortsätta förstöra vårt klimat. Samtidigt är det viktigt att vi inte ersätter olja, kol och fossilas med andra energikällor som också ger utsläpp utan vi måste ställa om till exempelvi solvärme och ek från vindkraft som ger energi utan insatsvaror som behöver eldas. Den viktigaste åtgärden är dock att minska vårt stora energiberoende och effektivisera vår användning.

Fossila bränslen eldar på krig

I decennier har kol-, gas- och oljebolag ostraffat manipulerat människor för att övertyga dem om vikten av deras klimatförstörande ekonomiska modell. Fossila bränslen har bidragit till krig, stoppat nya klimatlagar och försenar den klimatomställning som måste till om vi ska bromsa den globala uppvärmningen. Ett bra exempel på hur fossilt bränsle finansierar krig är Rysslands invasion av Ukraina. Bara EU skickar över två miljarder kronor i betalning till Ryssland varje dag, och totalt kommer en fjärdedel av ryska statens intäkter från olja. Greenpeace anser att det är oacceptabelt att våra pengar går till vapen och missiler som tar liv, och Greenpeace kräver att EU stoppar oljan som finansierar krig. För ingen diktator kan äga solens strålar, och det är vårt enda alternativet om vi ska stoppa Putins terror i Ukraina, undvika fler blodiga konflikter och skapa en bättre värld för alla.

Läs mer om detta ämne

Utforska andra ämnen