Rädda den svenska skogen

Att rädda den svenska skogen är en förutsättning för att rädda klimatet. Sedan 50-talet har Sverige kalhuggit 60 % av skogen och den biologiska mångfalden minskar drastiskt. Här kan du läsa mer om vårt arbete för att rädda skogen.

Träd som stäcker sig mot himlen i Fiby Urskog

Vad är problemet med svenskt skogsbruk?

Den svenska skogen mår inte bra. Faktum är att den är i riktigt dåligt skick. Ändå görs alldeles för lite. Skövlingen av svensk skog fortsätter tvärtom i rasande takt. Svenska skogsindustrin har på ett effektivt sätt lyckats få såväl politiker som den breda allmänheten att köpa bilden av skogen som en ändlös och välmående resurs, en aldrig sinande källa ur vilken vi ändlöst kan hämta det vi behöver. Nyligen kom en ny kartläggning från Umeå Universitet som visade samma sak. Svenska naturskogarna skövlas just nu 5-10 gånger så snabbt som regnskogen i Amazonas. De senaste 30 åren har en fjärdedel av Sveriges sista naturskogar försvunnit, kalhuggning är fortfarande den vanligaste metoden och skövlingen fortsätter i rasande takt. I den här takten har vi inga naturskogar utanför skyddade områden kvar om 50 år.

Vad vi gör

Skogsbruket måste ställas om i grunden. Skogsbolagens avverkningar måste minska och anpassas till de gränser ekosystemen och urfolkens rättigheter sätter. Sverige måste ha ett hållbart skogsbruk och kalavverkningen måste upphöra. Minst 30% av skogen måste ges formellt skydd och all avverkning av gamla naturskogar och andra träd- och skogsmiljöer med höga naturvärden måste upphöra. Riksdag och regering måste införa lagkrav på tillämpning av principen av fritt informerat förhandssamtycke i frågor som berör samerna, deras livsnäring och deras rättigheter. Greenpeace jobbar aktivt för att både bevaka utvecklingen och samla in fakta, för att rent fysiskt finnas på plats och skydda skogen när det behövs, och med att påverka industrin och makthavare för att våra krav ska bli verklighet och för att nödvändiga miljömål ska efterlevas.

Greenpeaceaktivist i en ställning framför en pappersmassa fabrik med en banderoll.

Muonio Sameby

I Muonio sameby har det statliga skogsbolaget Sveaskog konsekvent avverkat skogar som i århundraden varit livsviktiga renbetesområden för samebyn. Sveaskog har dessutom avbrutit allt samråd med samebyn. Det svenska skogsbruket, med statliga Sveaskog i spetsen, bedriver storskaliga kalhyggen i de sista naturskogar som vi har kvar. Dagens skogsbruk äventyrar biologiska mångfalden, klimatet och utgör ett direkt hot mot renarna och rennäringen. Nu kräver Muonio sameby och Greenpeace att Sveaskog omedelbart avbryter all avverkning i området och återupptar samråden!

Greenpeace-träd försvarar sig!

Ett träd från Greenpeace bestämmer sig för att skapa en ärligare version av svenska skogslobbyns senaste reklamkampanj.

Dagens Nyheter kunde nyligen avslöja att skogsindustrin lagt 150 miljoner på lobbyinsatser riktade mot politiker och mellanstadiebarn de senaste fyra åren, bl a via skolmaterial och reklamkampanjer. Det är ett skogsbruk som frigör metan och pressar skogen och de som är beroende av den till det yttersta, och det görs av en skogslobby som ignorerar forskaruppropen som tydligt pekar att klimatet inte tillåter att vi eldar biobränslen som ersättning för det fossila.

Greenpeace efterlyser en ärligare dialog, slut på skogsbolagens missledande lobbying och bättre skydd för de svenska skogarna. Läs mer här

Läs mer om detta ämne

Utforska andra ämnen