Greenpeace strategiska arbete mot kärnkraft

2007 Kärnavfall under luppen

Greenpeace bordar fartyget Atlantic Osprey, som är lastat med radioaktivt avfall på väg från Sverige till Sellafield i Storbritannien. Varken Sverige eller Storbritannien har någon lösning för slutförvar av kärnavfall, vilket innebär att svenska myndigheter i praktiken dumpar giftigt avfall i ett annat land - vilket strider mot svensk lag. 

2010 Protest mot ny kärnkraft

Greenpeace placerar 40 kärnavfallstunnor utanför miljödepartementet i protest mot regeringens förslag att tillåta ny kärnkraft. Dagen innan omröstningen tar sig Greenpeace-aktivister in på Forsmarks kärnkraftverk. 

Miljöminister Andreas Carlgren, ansvarig för säkerheten på kärnkraftverken, tillsätter en utredning om hur säkerheten ska förbättras, som ett resultat av aktionerna. 

2011 Ringhals polisanmält

Greenpeace polisanmäler Ringhals för grov oaktsamhet. Kärnkraftverkets har under minst två års tid underlåtit att uppfyll de säkerhetskrav som finns för verksamheten.

Att ledningen inte åtgärdat bristerna är allvarligt och gör att Greenpeace polisanmäler VD:n. 

2012 Riskabla reaktorer

Greenpeace släpper en rapport som visar att säkerhetsläget är allvarliga på alla svenska kärnkraftverk. Bland de allvarliga incidenterna finns brand i en reaktorinneslutning, kvarglömda svetsrester i nödkylningssystemen, sprickor i reaktorkärl, flera olika snabbstopp och upphittat sprängämne på Ringhals.

Den oberoende kärnkraftsexperten Oda Becker menar att läger är så allvarligt att samtliga svenska kärnkraftverk omedelbart borde tas ur drift. 

2012 Stresstest

Greenpeace genomför ett test av den fysiska säkerheten på svenska kärnkraftverk. Runt 70 aktivister tar sig in på de båda verken och vissa kan stanna kvar på området i över ett dygn utan att upptäckas.

Miljöminister Lena Ek, ansvarig för säkerheten på kärnkraftverken, kallar efter aktionen till sig kärnkraftoperatörerna och kräver att få en åtgärdsplan för förbättrad säkerhet inom en månad.

2013 Luftburet stresstest

Greenpeace fortsätter att testa säkerheten i svenska kärnkraftsverk. En aktivist flyger obehindrat in över Ringhals och släpper ballonger på reaktortaket.

Testet visar att Ringhals är väldigt sårbart för en attack eller en olycka från luften, en potentiell fara som inte förutsetts av industrin eller myndigheter. Trots säkerhetsbristerna och den reella risken som luftburna attacker innebär får kärnkraftverket fortsätta utan några åtgärder. 

2014 Pensionsbesked för kärnkraften

Greenpeace levererar ett pensionsbesked till svensk kärnkraftsindustri. 

Sverige har 4 av de 10 äldsta reaktorerna i Europa och i år kommer alla 4 att passera 40-årsgränsen, deras ursprungliga så kallade tekniska livslängd. 

De senaste uppdateringarna

 

Vänsterpartiets beslut i kärnkraftsfrågan förpliktigar

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 9 maj, 2016

I helgen hade Vänsterpartiet kongress i Örebro. En av de stora frågorna var synen på avvecklingen av kärnkraften. Partistyrelsen fick se sig överkörd av kongressombuden som slog fast att kärnkraften ska avvecklas så fort som möjligt. ...

Så skulle ett svenskt Tjernobyl se ut

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 26 april, 2016

Idag (26 april 2016) är det 30 år sedan Tjernobylkatastrofen. Människor påverkas fortfarande. Efter haveriet evakuerades människor från ett 4700 kvadratkilometer stort område i Ukraina och Vitryssland. Denna interaktiva karta visar...

15 saker du inte visste om Tjernobyl

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 25 april, 2016

Tidigt på morgonen den 26 april 1986 exploderade reaktor fyra i kärnkraftverket i Tjernobyl, Ukraina. Det orsakade vad FN har kallat ”den största miljökatastrofen i mänsklighetens historia”. Tjernobyl var olyckan som...

Vänsterpartiet svävar på målet om kärnkraft

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 6 april, 2016

Vänsterpartiet har länge varit ett parti som strävar efter ett hållbart och säkert energisystem och en avveckling av kärnkraften. Partiets mål är att Sverige ska ha ett helt förnybart energisystem senast år 2040. Men nu finns en...

Tjernobyl och Fukushima i bilder: såren består

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 10 mars, 2016

Fem år efter Fukushima och trettio år efter Tjernobyl är spåren efter kärnkraftsolyckorna djupa, och kommer att vara det under lång tid. Ett krucifix vid infarten till Pripjat. Staden är nu ett bevakat område och för att komma...

8 mars: Dags för twitterlistan 2016

Blogginlägg av Greenpeace Sverige | 8 mars, 2016

Vi på Greenpeace möter dagligen kvinnor med stor kunskap och erfarenhet i vår bransch, på nätet såväl som i paneldebatter och politiska mötesrum. Kvinnor som arbetar med hållbarhet och nya lösningar i näringslivet, som forskar på...

Skynda långsamt med kärnavfallet - vi vet fortfarande för lite

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 1 mars, 2016

Greenpeace placerar ut atomtunnor utanför Rosenbad 2010   Den 29 februari lämnade Statens råd för kärnavfallsfrågor , Kärnavfallsrådet, sin rapport om kunskapsläget inom kärnavfallsområdet 2016 . Det går snabbt att...

Fåfänga förhoppningar om fjärde generationens kärnkraft

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 27 januari, 2016

På senare tid är det allt fler debattörer som säger att Sverige bör satsa på ”fjärde generationens” kärnkraft. Men ny kärnkraft är inte någon framtidslösning. Här kommer några frågor och svar för att reda ut de moderna kärnkraftsmyterna...

Trots dagens kärnkraftsdom: OKG ger Greenpeace rätt

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 5 november, 2015

I dag dömdes 19 Greenpeace-aktivister för olaga intrång mot Oskarshamns kärnkraftverk.   Det var en morgon i mars i fjol som aktivisterna klättrade över staketet och tog sig upp på taket till en av reaktorerna. Målet med aktionen...

Nu händer det – kärnkraften stängs

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 14 oktober, 2015

5 mars 2014, Greenpeace aktivister hänger en banderoll från taket på Oskarshamns kärnkraftsreaktor nr 2.  Idag togs ett historiskt beslut. OKGs extra bolagsstämma fattade det formella beslutet att stänga de gamla riskabla...

1 - 10 av 442 resultat.

Ämnen