Donera din aktieutdelning – skattefritt

Sida - 10 mars, 2014
Som privatperson kan du numera välja att skänka bort din aktieutdelning till en ideell organisation med allmännyttigt ändamål, som till exempel Greenpeace, utan att behöva betala skatt. Skattefriheten innebär att värdet på din gåva i praktiken ökar med 40 procent, samtidigt som den kommer miljön till godo.

Så här gör du:

  • Minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget måste du göra Greenpeace till mottagare (”rättighetshavare”) av din utdelning
  • Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du vill skänka bort och hur mycket
  • Det ska vara kontant utdelning från ett börsnoterat bolag
  • Aktierna ska vara registrerade på dig som privatperson
  • Skriv ut Gåvoblanketten med Greenpeace uppgifter förtryckta här. Komplettera med dina uppgifter och lämna blanketten till din bank eller fondkommissionär. Ordna med detta i god tid!
  • Spara kvittot för överföringen och bifoga det till din deklaration påföljande år för att slippa skatt  
  • Det går att donera anonymt
  • Har du depå, fråga din bank hur du ska göra
  • Din registrering om aktiegåva gäller tills vidare, d v s tills du meddelar din bank att du upphör med överföringen
  • Greenpeace organisationsnummer: 857204-4280.


Om du inte fått inbjudan som aktieägare till bolagsstämman, kan du kontakta din bank, fondkommissionär eller besöka bolagens hemsidor för att se när bolagsstämmorna äger rum.

Fåmansbolag – Som privatperson kan du även skänka bort din utdelning från ett fåmansbolag skattefritt. Kontakta din bank, fondkommissionär eller rådgivare.
Eventuellt kan även revisorn hjälpa till för dokumentering av aktiegåva på utdelning
från fåmansbolag.


Så här ser tidtabellen ut i stora drag:


Januari – februari:

Börsbolagen offentliggör vad de planerar att ge i utdelning.

Mars:

Hög tid att ändra mottagare av din utdelning. Använd Gåvoblanketten i länken ovan. Notera att det tar cirka fem bankdagar att registrera Greenpeace som mottagare av din utdelning.

April - maj

Bolagsstämman fattar beslut om utdelning. Alla som äger aktier på dagen för bolagsstämman får utdelning. Omkring sex dagar efter bolagsstämman betalas utdelningen ut via VPC. Om dina aktier finns på ett VP-konto får vi besked från VPC att du har skänkt en aktiegåva. Om aktierna finns i en depå är det däremot inte säkert. Fråga din bank om du är osäker.

Du kan även kontakta oss på vår insamlingsavdelning.
Telefon: 08-702 70 70 
e-post: