Skriva testamente - en liten hjälpreda

Sida - 23 november, 2010
Om du har ett gammalt testamente, läs igenom det för att försäkra dig om att det som står där fortfarande är aktuellt. Om du vill göra ändringar i testamentet är det bättre att skriva ett helt nytt och riva det gamla.

Om du ännu inte har skrivit ett testamente, gå igenom din ekonomiska
situation och sammanställ gärna en förteckning över dina tillgångar,
värdeföremål och skulder. Tänk också igenom vem eller vilka som ska få ärva
dig. Tänk på dina närmaste först och fundera sedan över vilka organisationer
som du eventuellt vill testamentera din kvarlåtenskap till.

När du är klar över hur du vill göra, men ändå känner dig lite osäker
rekommenderar vi att du bokar tid hos en juridiskt kunnig person. Det kan vara
någon på en advokatbyrå, men också de flesta banker och begravningsbyråer
har jurister som kan hjälpa dig med ditt testamente på ett säkert sätt. Du kan
naturligtvis också skriva ditt testamente på egen hand.

Att tänka på när man skriver testamente

 1. Rubricera dokumentet som Testamente
 2. Ange ditt namn, personnummer och din adress
 3. Ange dina bröstarvingar, eller barn efter dessa, som enligt lag är berättigade till var sin laglott, respektive efterarv
 4. Ange andra personer och organisationer och precisera vad du vill efterlämna till dem
 5. Underteckna testamentet med ort, datum och din egenhändiga
  namnteckning
 6. Låt två samtidigt närvarande vittnen som fyllt 15 år intyga att det är din
  namnteckning och att testamentet är din sista vilja, samt att du varit vid
  sunt och fullt förstånd. Vittnena får inte vara mottagare av testamentet
  eller nära släktingar
 7. Förvara originaltestamentet på ett säkert ställe, till exempel i bankfack,
  hos en begravningsbyrå eller jurist
 8. Utse gärna även en boutredningsman
 9. Informera gärna dina närmaste om att du upprättat testamente


Läs mer om testamente, och beställ vår informationsfolder här.


Exempel på testamente - 1

 TESTAMENTE

Jag, Anna Anderson, 550515-5555, Annagatan 3 Annebo, bestämmer härmed som min yttersta vilja och testamente att kvarlåtenskapen efter mig skall fördelas på följande sätt.

En summa på 100 000 kr skall tillfalla Greenpeace.

I övrigt skall all min kvarlåtenskap tillfalla min systerson, Carl Carlsson, 880808-8888.  

Annebo den 1 oktober 2010


------------------------
Anna Andersson

Att Anna Andersson, som vi personligen känner, denna dag i sin bostad, vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro förklarar ovanstående förordnande utgöra hennes yttersta vilja och därunder tecknat sitt namn intygar vi särskilt anmodade vittnen.

Annebo som ovan


------------------------------                   ---------------------------------
Bertil Bengtson                                 Cecilia Cedriksson
Bergsgatan 3, Annebo                      Citronvägen 12C, AnneboExempel på testamente - 2

INBÖRDES TESTAMENTE

Vi, undertecknade Per Persson, 600606-6666 och Karin Karinsdotter, 640404-4444, Lyckogatan 2, 555 55 Lyckostad som sammanlever under äktenskapsliknande förhållande med varandra, förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente, att den av oss som överlever den andre, skall med fri förfoganderätt erhålla den avlidnes kvarlåtenskap.

Efter bådas frånfälle skall den då behållna kvarlåtenskapen tillfalla Greenpeace.

Lyckostad 1/10 2010


-------------------------------            -------------------------------
Per Persson                                  Karin Karinsdotter

Att Per Persson och Karin Karinsdotter, vilka vi personligen väl känner, denna dag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta deras yttersta vilja och testamente samt därunder egenhändigt tecknat sina namn, intygar undertecknade, särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen.

Lyckostad dag som ovan


---------------------------                ------------------------------
Claes Claesson                          Eva Evert
Advokatfirman Claesson            Advokatfirman Claesson