Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Riktlinjer för Greenpeace insamlingsverksamhet

Sida - 21 mars, 2011
Greenpeace tar endast emot bidrag och gåvor från privatpersoner och stiftelser som inte går emot Greenpeace finansiella politik.

Svensk insamlingskontroll - 90-kontot

Greenpeace innehar ett 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer om insamling. Det innebär att vi inte få ha mer än 25% av de insamlade medlen i kostnader. Det innebär också att vi som organisation alltid har en öppen och transparent redovisning av våra inkommande medel och våra kostnader.

90-kontoVi eftersträvar alltid kostnadseffektiva lösningar som gör att vi kan satsa mer än 75 % av våra insamlade medel på våra kampanjer.

Läs mer på Svensk Insamlingskontroll

Organisationen Greenpeace följer FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråds riktlinjer gälland etik och moral i insamlingsarbetet. Det innebär bl.a. att vi inte använder omoraliska eller förargelseväckande metoder för insamling. FRII är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning som verkar för etisk och professionell insamling.

Läs mer på FRIIs hemsida

Postkodlotteriet

Greenpeace är en av PostkodLotteriets 35 förmånstagare. Detta innebär att Greenpeace årligen får en summa pengar från lotteriet för att bedriva kampanjverksamhet.

Läs mer på Postkodlotteriet

Stat

Greenpeace tar inte emot gåvor eller bidrag från Sida, politiska partier, stat, kommun eller landsting. Greenpeace är en politiskt oberoende organisation som endast tar emot bidrag från privatpersoner och stiftelser som inte kan äventyra Greenpeace oberoende ställning.

Företag

Greenpeace tar inte emot gåvor eller bidrag från företag. Greenpeace är en politiskt oberoende organisation som endast tar emot bidrag från privatpersoner och stiftelser som inte går emot Greenpeace oberoende ställning.

Sponsring

Greenpeace tar inte emot eller ger ut sponsringspengar i något fall.

Givarnas uppgifter och integritet

Greenpeace följer Personuppgiftslagen (PuL) vilket innebär att Greenpeace givare alltid kan kontrollera och revidera sina uppgifter som finns lagrade hos Greenpeace. Greenpeace sprider inte eller delar information om givarna utanför organisationen.

Läs mer om PuL på datainspektionens hemsida