Antarktis

Vi kan skapa världens största fredade havsområde

Skriv under! Vi kommer att överlämna ditt namn till regeringen.

___,___ har skrivit på
protect the
antarctic
ocean
sanctuaries
project

Skydda
Antarktiska oceanen

På andra sidan vår blå planet ligger Antarktis som är hem åt en enorm mångfald av djur, som sälar, valar och pingviner.

Men ett varmare klimat och utökat fiske hotar detta livsviktiga hav och dess invånare.

Den goda nyheten är att vi har chansen att skapa världens största skyddade område - ett enormt Antarktiskt havsreservat.

Det skulle stoppa det storskaliga fisket som plundrar havet på det kräftliknande djuret krill, på vilket hela det Antarktiska ekosystemet vilar.

Sveriges regering spelar en viktig roll i att få till ett Antarktiskt havsreservat. Sverige är nämligen medlem i en Antarktisk havskommission som har förbundit sig till att skydda havet kring Antarktis. Men Sverige kan vara betydligt tydligare med vad de vill se ska hända i förhandlingarna. Tillsammans kan vi få Sveriges regering att stå upp för havsskydd och stödja etableringen av världens största skyddade havsområde i Antarktis.