Rädda haven från att drunkna i plast!

Varje år hamnar kring 8 miljoner ton plast i haven. Bara de senaste tio åren har vi producerat mer plast än de senaste hundra åren. Om det fortsätter så här kommer vi att ha mer plast än fisk i haven 2050.

Plasten i havet ställer till stor skada på djuren som lever där, då de lätt förväxlar plasten med mat.

Plast som används i ett par minuter kan ta århundraden att brytas ner i naturen. Uppmana miljöminister Karolina Skog att göra mer för att skydda våra hav mot plast!

Det här kan du göra för plastfria hav

 • Säg nej till engångsartiklar!
  • Ta med din egen påse till affären.
  • Ta med egen mugg eller matlåda när du köper take-away.
  • Undvik onödiga plastförpackningar
 • Uppmana Karolina Skog att göra mer för att lösa plastproblemet – skriv på för plastfria hav.

Det här kan miljöminister Karolina Skog göra:

 • Förbjuda plastpåsar, som Frankrike och Italien redan gjort.
 • Sätta press på tillverkare och återförsäljare att minska plastanvändningen.
 • Se till att mer plast återvinns.
 • Förbjud användandet av mikroplast i kosmetika.
 • Fasa ut engångsplast.
 • Arbeta för att minska användandet av onödiga plastförpackningar.

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning som ska se över möjligheten att minska plastens negativa miljöeffekter. De har också satsat 100 miljoner kronor till arbetet med att minska plasten i havet. Det ska räcka till strandstädning, rening av dagvatten och innovation på nya material. Visst är det bra att utreda och att städa bort plasten som hamnat fel, men vi löser inga problem genom att enbart städa och utreda. Vi behöver skarpa åtgärder som stoppar problemet vid källan och som minskar användningen av onödig plast.

Fakta om plast

 • 80 % av all plast som spolats upp från havet kommer från landbaserade källor.
 • 5 badkar med skräp beräknas flyta i land längs Bohuskusten. Varje timme.
 • Största delen av plasten är konsumentprodukter.
 • Den globala plastproduktionen har nästan fördubblats mellan år 2002 och 2013.
 • 40 % av plasten som produceras i Europa används till plastförpackningar.
 • Genom vindar och vattendrag blir havet mottagare av stora delar av allt det skräp som slängs eller tappas.
 • När plast hamnar i naturen förväxlar fiskar, valar och sjöfåglar den lätt med mat vilket kan leda till att djuren trasslar in sig, kvävs eller svälter ihjäl på grund av att plasten tar upp plats i magsäcken och ger en falsk mättnadskänsla.
 • Plast som hamnar i naturen smulas långsamt ner till mindre delar - och blir tillslut mikroplast. Denna plast äts av marina djur och fiskar samt filtrerande djur som musslor. Plast har en förmåga att dra till sig kemikalier från omgivningen. Mycket forskning pågår just nu för att ta reda på vad detta kan innebära för djuren som får i sig plasten - och i förlängningen även för oss människor.

Skriv på för plastfria hav