Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Jordbruk


Det industriella jordbruket är en stor källa till utsläpp av växthusgaser - en av de största efter energiförsörjningen. Men att bruka jorden på ett effektivt sätt för att föda jordens befolkning behöver inte vara synonymt med stora miljöproblem.

Dagens industriella jordbruksmetoder medför en mängd problem – inte minst för klimatet. Det energi- och kemikalieintensiva jordbruket försämrar jordmånen och förstör skog och annan vegetation som lagrar kol.

Ett av de stora direkta utsläppen från jordbruket beror på överanvändningen av gödningsmedel. Överanvändningen leder till att stora mängder lustgas (N2O) släpps ut – en gas som har 300 gånger större påverkan på klimatet än koldioxid. Ett ekologiskt jordbruk släpper ut betydligt mindre växthusgaser än ett konventionellt bland annat p.g.a. att man där inte använder sig av konstgödsel.

Den näst största direkta källan till jordbrukets växthusgasutsläpp är djurhållningen. När idisslande djur, som kor och får, smälter födan släpper de i båda ändarna ut stora mängder metan, en gas som är en 23 gånger starkare växthusgas än koldioxid. Den stadigt ökande efterfrågan på kött gör att metanutsläppen från djurhållningen förmodligen kommer att fortsätta öka under de närmaste decennierna. Även vid risodling frigörs stora mängder metan.

Jordbruket har också ett flertal indirekta och mycket allvarliga effekter på klimatet. När skogar huggs ned för att omvandlas till betesmarker och åkrar, försvinner viktiga koldioxidsänkor – mark och växter som absorberar kol från atmosfären. Därmed ökar den globala uppvärmningen. Omvandlingen är speciellt stor i de tropiska skogsregionerna. Stora områden regnskog avverkas med en oroande hastighet varje år för att bli sojaodlingar till köttdjur eller palmolja till livsmedel och biobränslen.

Men jordbruket har potential att släppa ut långt mindre klimatförstörande gaser än idag. Det kan till och med lagra mer växthusgaser än vad som släpps ut. Greenpeace rapport "Cool Farming" räknar upp en rad praktiska åtgärder för hur vi kan minska jordbrukets bidrag till klimatförändringarna. Det handlar i första hand om att minska överanvändningen av gödningsmedel, skydda och återställa jordbruksmark och förbättra risproduktionen. Med dessa förbättrade jordbruksmetoder skulle marken istället kunna binda växthusgaser. Dessutom måste efterfrågan på kött minska, speciellt i de industrialiserade länderna.

De senaste uppdateringarna

 

Sverige bör arbeta för en giftfri värld

Blogginlägg av Akiko Frid | 22 oktober, 2012

Sveriges regering har nationella miljökvalitetsmål och visionen om ” Matlandet Sverige ” som främjar ekologisk mat. Till år 2013 är målet att den certifierade ekologiskt odlade jordbruksmarken uppgår till minst 20 % av landets...

Herbicidtolerans och GMO-grödor

Dokument | 22 oktober, 2012 på 11:09

Glyfosat har marknadsförts som ”säkert”. Men vetenskapliga undersökningar ifrågasätter glyfosats säkerhet och även dess mest välkända kommersiella form, Roundup. Bevismaterialet som denna rapport presenterar visar att glyfosatbaserade...

Nu är inte tiden att slå av på takten

Blogginlägg av Martina Krüger | 16 oktober, 2012

För en månad sedan larmade forskare om rekordsnabbt smältande is i Arktis. Det mest skrämmande med det är att isavsmältningen går fortare än modellerna hade beräknat, och att det i sin tur betyder att vi har mindre tid på oss att...

BASF lägger GMO-potatisen Amflora som odlas i Sverige på hyllan

Artikel | 16 januari, 2012 på 19:00

BASF meddelar att de lägger ner GMO-potatisen Amflora, som sedan två år har odlats i Sverige. Kemijätten kommer inte längre att kommersialisera och utveckla genetiskt modifierade grödor inom Europa.

Kom igen Lena! (gör oss GMO-fria!)

Blogginlägg av Akiko Frid | 11 november, 2011

"Kom igen Lena!", sjöng Håkan Hellström för några år sedan så att halva Sverige fick gåshud. Har vi tur kan vi sjunga det igen! Att vi fått en ny miljöminister i Sverige tänder nämligen hopp för oss i nätverket Hej då GMO. Vår nya...

Aktivister gripna i aktion mot genpotatisen som regeringen borde stoppa

Artikel | 9 juni, 2011 på 10:42

--- UPPDATERING: Fyra aktivister har låst fast sig i lastbilen som åkte iväg med GMO-potatisen Amflora från lagret i Nedre Vojakkala. Aktivisterna följde efter lastbilen 10 mil till ett potatislager i Unbyn där de låste fast sig. Bilen kan...

Stoppa GMO-potatisen Amflora

Dokument | 30 maj, 2011 på 16:25

För andra året i rad vill företaget Plant Science Sweden, ett dotterföretag till tyska kemijätten BASF, odla den genmodifierade potatissorten Amflora i Sverige. Odlingen ska återupptas trots att det saknas tillräcklig och oberoende forskning...

GMO-blockaden återupptas

Artikel | 26 maj, 2011 på 9:10

Vi har återupptagit blockaden av det lager i norrbottniska Nedre Vajakkala där det multinationella kemiföretaget BASF och deras svenska dotterföretag Plant Science Sweden förvarar GMO-potatisen Amflora.

Polisingripande mot GMO-blockaden

Artikel | 24 maj, 2011 på 10:24

Polisen har anlänt med två polisbilar och en pikébuss till den lada som blockerats av aktivister sedan torsdagen den 19 maj. Sju aktivister, inklusive kampanjledaren, har gripits och polisen har börjat ta undan blockeringstunnor. De fastkedjade...

1 - 10 av 191 resultat.