Aktivister ombord på Greenpeace fartyg Esperanza har genskjutit och dokumenterat ett tonfiskefartyg i full färd med lasta över illegalt fångad fisk till ett frysfartyg nära Indonesien i Pacific commons, ett område internationellt vatten i Stilla havet. Fiskefartyget använde snörpvad, ett redskap som är förbjudet att använda i området.

Fartygen seglade helt utan flagg – så ingen vet vem som äger dem, men besättningen är från Filippinerna.

Förutom att dokumentera brotten och uppmana ansvariga myndigheter att ingripa mot tjuvfisket målade vi också PIRATE med stora bokstäver på fartygen. Tyvärr är de fartyg vi kunde ta på bar gärning bara toppen av ett isberg. Forskarna uppskattar att mellan 21 och 46 procent av all tonfisk som fångas i stilla havet är olaglig.  

Exakt hur sjukt destruktivt snörpvadsfiske i kombination med fiskgyttrare (så kallade FAD) blev tydligt i samband med att en av tonfiskflottans helikopterpiloter trädde fram och vittnade om vad han upplevt i sitt arbete. Helikoptrar och flygplan används rutinmässigt av tonfiskeflottan för att leta reda på de sista stimmen av tonfisk. Men det den här piloten fick se gjorde honom illamående. Sköldpaddor, sjöfågel, delfiner, hajar, valhajar – ja,allt – fångades i de stora näten. Helikopterpilotens dokumentation och vittnesmål kan du se i videon här nedanför.Läs mer på engelska