Sex Greenpeace-aktivister ockuperade konferensen Global Business Day och försökte hänga en banderoll med budskapet "lyssna till folket, inte till förorenarna". Aktivister utklädda till företrädare för bland annat Shell, Koch Industries och Eskom deltog i protesten för att förtydliga att det är de stora företagsledarna som styr politikerna.

Protester i Durban.

Förra veckan släppte vi rapporten ”Who´s holding us back” som visar att Svenskt Näringsliv via Business Europe är en del av koldioxidklubben som driver på klimatförändringarna och bromsar klimatåtgärderna. Läs artikeln i SVT Debatt här.

Rapporten visar att en kraftfull och globalt sammanlänkad lobby av förorenande företag, som har misslyckats med att anpassa sina affärsmodeller till det här århundradet, påverkar politikerna till att dra ned ambitionerna i klimatarbetet. Dessa storföretag använder sina politiska förbindelser och ekonomiska muskler för att stödja politiker som blockerar progressiv klimatlagstiftning och som istället säkerställer en ökning av offentliga subventioner till fossila bränslen. I vissa länder har det gått så långt att storföretag stöder klimatförnekare.

"Förhandlingarna i Durban handlar ytterst om att försöka rädda liv, ekonomier och livsmiljöer. Att sätta kortsiktiga privata vinstintressen före skydd av allmänheten är moraliskt motbjudande. Våra politiska ledare måste stänga dörren för smutsiga företag som skulle fira ett misslyckande i Durban. Politikerna måste lyssna på folket och inte på förorenarna. Våra barn och deras barn förtjänar inget mindre", sa Kumi Naidoo, vår internationella generalsekreterare på plats i Durban.