Brister i lagen försvårar skydd av havetskriver Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i en kommentar till att vi nu anmält Sverige till EU-kommissionenför brott mot unionens miljölagar.

HaV anser att det är oklart hur fisket ska regleras i områden där flera nationers yrkesfiskare har tillträde. Det är inte korrekt. EU-kommissionen publicerade redan 2008 ut en vägledning för hur medlemsländerna ska gå till väga för att införa regleringar av fisket i marina Natura 2000 områden som Fladen och Lilla Middelgrund. Men inte ens vår utplacering av trålhinder, den enda konkreta bevarandeåtgärden som utförts i Natura 2000 områdena Fladen och Lilla Middelgrund fick regeringen att vakna.

Det är inte svårt att reglera fisket i marina Natura 2000-områden. Tyskland, Irland, Storbritannien, Nederländerna och Spanien har redan infört regleringar genom att använda EU:s vägledning.

Eventuella oklarheter reds ut genom att pröva dem juridiskt, för att skapa klarhet och prejudikat både nationellt och i EU. Det har de progressiva länderna redan gjort med gott resultat. I Sverige gör de juridiska experterna bedömningen att fisket bör regleras på samma sätt som alla andra verksamheter i Natura 2000 områden, genom att tillståndsprövas, avkrävas en miljökonsekvensbeskrivning och samråd.

Ofta skyller svenska myndigheter bristen på fiskeregleringar på att våra grannländer inte vill ha något skydd mot destruktivt fiske. Det argumentet håller inte. Sverige har många marina Natura 2000 områden nära kusten där inga andra länder bedriver fiske. Men inte heller där har man ens börjat bedöma behovet av och ännu mindre infört några fiskeregleringar som syftar till att säkra en ”god bevarandestatus” för de utpekade naturvärdena.

Problemet är att hittills har den politiska viljan att skydda våra finaste marina miljöer mot destruktivt fiske helt enkelt saknats. Någon annan slutsats går inte att dra när Sverige – sju år efter det att skyddet skulle vara infört på Fladen och Lilla Middelgrund – inte ens börjat arbetet med att införa konkreta regleringar. Regeringen har vägrat – trots åratal av utredningar, påtryckningar från oss och andra miljövänner samt ett lagstadgat krav från EU att skydda havsmiljöerna i Natura 2000.

Förre miljöministern Andreas Carlgrens tid vid makten präglades av mycket snack och lite verkstad. Både han och landsbygdsminister Eskil Erlandsson har dessutom gjort ett nummer av att EU-lag är något som Sverige kommer kringgå lite som regeringen behagar.

Vårt hopp står nu till deras partikollega Lena Ek. När vi frågade henne om havsskydd inför EU-parlamentsvalet 2004 var beskedet solklart: JA till fler marina reservat, JA till fiskereglering i marina Natura 2000 och JA till att fasa ut destruktivt fiske i allmänhet.

Ett resolut hanterande av frågan med fiskereglering i Natura 2000 skulle också vara bra för Centerpartiets svårt sargade miljöprofil. Åren med Carlgren har raserat både Centerns miljöförtroende nationellt och Sveriges anseende internationellt.

Lena Ek har en bakgrund som universitetslektor i juridik, är väl insatt i EU:s lagar och har ett miljöengagemang. Är det någon som kan rädda både Centern och havsmiljön är det hon.

Jan Isakson, ansvarig för havsfrågor Greenpeace

P.S. Fram till den 28 november kan du också skriva under vår anmälan av Sverige till EU-kommissionen. Visa att du också vill att Sverige följer EU:s miljölagar och skyddar våra finaste marina miljöer mot destruktivt fiske. DS