Anders Hellberg

Bakgrund: Född 1978, uppvuxen i Stockholm. Arbetat på Greenpeace sedan 2001. Utbildning i internationella relationer.

Jag började som frivillig på Greenpeace i tron om att jag vid sidan av universitet och jobb skulle kunna hjälpa till lite då och då på kontoret med att klistra kuvert eller koka kaffe. Föga anade jag att de första månaderna skulle innehålla allt från att stoppa fabrikstrålare i Nordnorge till att diskutera valjakt med den svenska miljöministern.

Skola och arbete fick förstås snabbt läggas åt sidan, jag hade funnit min plats.

Som bekant är det ju ingen brist på miljöproblem i världen, så uppdragen på Greenpeace har varierat genom åren. Det har t.ex. handlat om att skydda de svenska gammelskogarna och att få till ett förbud mot importen av illegalt avverkat tropiskt timmer. Det har också handlat om att stoppa falska klimatlösningar som palmoljediesel och att förmå politikerna att skärpa koldioxidkraven på nytillverkade bilar.

I dagsläget är det klimatfrågan som är den stora prioriteringen för Greenpeace och här spelar skogen en minst sagt avgörande roll. Eftersom runt en femtedel av utsläppen av växthusgaser kommer från skogsskövlingen kommer inte farliga klimatförändringar att kunna undvikas om vi inte samtidigt lyckas skydda världens skogar.

- Anders

Se Anders Hellbergs inlägg