Lars Tysklind, riksdagsledamot (fp) och medlem av miljö- och jordbruksutskottet, skriver i dagens Göteborgsposten att han vill bilda ett partiöverskridande riksdagsnätverk för en hållbar EU-fiskereform. Det är bra. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och de svenska förhandlarna behöver maximalt stöd hemifrån för att orka driva en stark och offensiv linje i förhandlingarna.

Lars Tysklind, riksdagsledamot (fp) vill bilda ett partiöverskridande riksdagsnätverk för en hållbar EU-fiskereform.

Men striden om en hållbar fiskepolitik kommer inte att vinnas i Sverige. Medlemmarna i nätverket Fish for the future i EU-parlamentet, som Tysklind nämner som en förebild till sitt initiativ, behöver också stöd för att lyckas lyfta frågan i sina partigrupper. Detta gäller framförallt den konservativa gruppen i EU-parlamentet, men även i övriga grupper är det svårt att få gehör för behovet av en genomgripande fiskerireform.

Riksdagsnätverket bör därför prioritera att använda sina partiers internationella nätverk för att informera och trycka på liberaler, socialister, konservativa o s v om behovet av en mobilisering för en radikal reform med fokus på ekosystemet och därmed fiskbeståndens återhämtning.

Frågan måste lyftas i andra EU-länder, främst i Spanien, Italien, Grekland, Portugal och Frankrike, som regelmässigt motsätter sig alla initiativ som syftar till att minska fiskeflottans kapacitet, stoppa fiske på hotade arter, ta bort subventioner och införa fiskestopp i skyddade områden. Men även i mer reformvänliga länder i Nordeuropa måste frågan lyftas i vidare politiska kretsar.

Arbetet för ett hållbart fiske måste drivas internationellt. Den dagen vi till exempel får se en gemensam debattartikel, signerade svenska och spanska partivänner, i spanska tidningar som El Pais (socialistisk), El Mundo (liberal) eller ABC (konservativ) har nätverket gjort en verklig insats för att stärka reformen av EU:s fiskepolitik.

av Jan Isakson