Förslaget till ny fiskerilagstiftning i EU är i sin nuvarande form oacceptabelt dåligt. Trots detta tänker ordförandelandet Danmark försöka få en majoritet att stödja eländet vid EU:s fiskeriministermöte imorgon, tisdag den 12 juni.

Inom EU:s vatten är över 70 procent av våra vanligaste fiskar överfiskade eller utom biologiskt säkra gränser. Trots detta förväntas EU:s fiskeriministrar, inklusive vår ansvariga minister Eskil Erlandsson, imorgon stödja ett helt urvattnat kompromissförslag som stakar ut riktningen för EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Förslaget är helt enkelt för dåligt i sin nuvarande form. Det innebär i praktiken nu att överfisket tillåts fortsätta till 2020, eftersom kravet på ”maximalt hållbart uttag” till senast 2015 nu släpps - helt i strid med andra internationella överenskommelser.

Det nämner inte heller den helt avgörande frågan om hur EU:s alltför många och stora fiskefartyg ska bli färre. Inte ens frågan hur yrkesfiske enkelt ska kunna regleras i marina skyddade områden nämns i förslagets nuvarande form.

Sverige kan omöjligen med bibehållen trovärdighet ställa sig bakom det reformförslag som danskarna lagt på bordet.  Inte ens det krav som Eskil Erlandsson drivit allra hårdast, att ett förbud mot att dumpa fisk över bord ska införas snarast, nås genom förslaget som nu ligger på förhandlingsbordet.

Vi behöver din hjälp för att förmå fiskeriminister Eskil Erlandsson att stå upp för en hållbar fiskepolitik och säga nej till danskarnas förslag.

Skicka en hälsning till Eskil på Facebook, medan vi fortfarande kan stoppa lagförslaget!