För två veckor sedan offentliggjordes en studie om en genmajs. Studien fick mycket uppmärksamhet internationellt och i Sverige. Studiens slutsatser innebär att en inom EU godkänd genetiskt modifierad majs medför hälsorisker och aldrig borde ha godkänts. Följaktligen innebär det att myndigheterna som godkände genmajsen (Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Europeiska livsmedelsmyndigheten, EFSA) hade fel.

En vecka efter att studien offentliggjordes bad EU kommissionen EFSA att titta på studien och ge sitt utlåtande. Studien sattes på EFSA:s dagordning förra veckan. Nå? Vad tyckte EFSA?

Det finns två ganska olika versioner. Låt oss börja med den officiella versionen. EFSA säger att de har diskuterat saken på sitt möte och att de kommer att bjuda in alla medlemsländerna att uttrycka sig i saken. EFSA kommer att lämna över sitt svar till kommissionen om några veckor. Svaret kommer att baseras på GMO-panelens arbete och input från medlemsländerna. Alltså vi konsulterar, vi funderar, vi återkommer, säger EFSA.

Och så den inofficiella versionen. ATL publicerade en artikel efter en intervju med Christer Andersson från Livsmedelsverket, som sitter med i EFSA och som deltog i mötet förra veckan. EFSA:s experter har ”massakrerat” studien, säger Andersson. EFSA har ingen anledning att revidera MON863, slår han fast.

Inte riktigt samma sak som EFSA gick ut med. Det finns två möjliga förklaringar till de två skilda versioner.

1. Andersson hittar på. Men det är högst osannolikt.

2. Andersson berättar det som sades på EFSA:s möte men besökte herrummet när EFSA bestämde vad man skulle gå ut med officiellt.

Det som är mest intressant med Anderssons uttalande i media är att den visar hur EFSA hanterar situationen. EFSA tänker alltså såga studien om några veckor. Men inte nu. Det skulle verka oseriöst. Dessutom skulle det ge fog för kritiken de tidigare fått om att de inte tar hänsyn till medlemsländerna åsikt i GMO-frågan. Nej, de låtsas ta det hela på stort allvar: konsultationer och betänketid. Men sedan… Sedan kan de komma ut och bekräfta det de tänkt säga hela tiden: vi hade rätt, genmajsen är säker. Bon appétit!

Ingen kommer att kunna klandra dem och säga att de inte var seriösa – ja, om det inte var för den där Andersson…

- Kathleen