Samtidigt som den svenska regeringen bestämt sig för att ta bort stödet till solel och solvärme, avsluta biogassatsningen och medvetet misstolka EU:s effektiviseringsmål så att vi faktiskt kan fortsätta öka vår energikonsumtion när vi borde dra ner den har man bestämt sig för att göra följande i Danmark:

    Margrethe Vestager, dansk ekonomi- och inrikesminister, stödjer 100% förnybart.

  • 100 % förnybar energi i elsystemet och uppvärmningssektorn till år 2035
  • 40 % inhemsk reduktion av växhusgasutsläppen till 2020 (jämfört med 1990års nivåer). Danmark kommer också att aktivt att arbeta för att EU ska öka sitt reduktionsåtagande till 30%
  • all kolkraft ska fasas ut till år 2030
  • 50 % av elkonsumtionen ska komma från vind år 2020
  • en strategi kommer att arbetas fram för utbyggnaden av smarta nät
  • regeringen kommer att prioritera forskning och utveckling av gröna fonder för klimat och gröna teknologier
  • Danmark kommer att driva på de internationella förhandlingarna för att få fram ett bindande klimatavtal och säkerställa att Danmark uppfyller sin del av ansvaret gällande tekniköverföring, klimatfinansiering och anpassning.

Det här är mycket glädjande budskap speciellt med tanke på att Danmark tar över ordförandeskapet i EU i januari och kommer leda diskussionerna om EU:s vision för energisystemet fram till 2050, som just nu förbereds i Bryssel.

Land efter land ansluter sig till energirevolutionen men i Sverige har debatten helt stagnerat och den envist visionslösa politiken ligger som en våt grå dimma över landets utveckling.