Sista veckan i augusti polisanmälde vi de danska svartfiskare som avslöjats med omfattande bottentrålning i ett svenskt havsområde helt stängt för fiske i Kattegatt (Område 1). Sjöpolisen i Västra Götaland kommer nu att vidarebefordra materialet till polisen i Helsingborg, då det visade sig att ett par av de dokumenterade fartygen redan ingår i en förundersökning som startats där.

Under två timmar gick jag och Sebastian Ostenfeldt Jensen, min danska kollega som ledde dokumentationsarbetet, igenom hela materialet tillsammans med sjöpolisen i Västra Götaland. Vi drog allt, från de tips som initierade arbetet via den omfattande elektroniska dokumentationen till de videosekvenser av pågående svartfiske om filmats från segelbåt inne i förbudsområdet.

Tidigare har vi överlämnat dokumentationen till danska myndigheter, men nu är alltså de misstänkta svartfiskarna även polisanmälda i Sverige.

Genom polisanmälan ville vi formalisera ärendet i Sverige, men nu visade det sig att en förundersökning redan inletts. Det är bra eftersom det sätter press på danska myndigheter att prioritera den danska rättsprocessen. Vi tror att det kan behövas. Om danskarna inte väcker åtal har Sverige nu möjlighet att driva saken här istället.

Senare samma dag presenterades även arbetet med dokumentationen för Kustbevakningen och Fiskeriverket, som tillsammans med polisen ansvarar för fiskerikontrollen. Vi trodde att vi skulle träffa en tjänsteman, men det visade sig att de fyllt ett helt konferensrum med intresserade i Fiskeriverkets lokaler uppe på Otterhällan i centrala Göteborg.

I det korta perspektivet bör Sverige nu vidta två konkreta åtgärder för att stävja det omfattande svartfisket och rädda den akut hotade Kattegatt-torsken.

- Stoppa de danska försöken att underminera EU:s räddningsplan för torsken. Enligt EU-planen ska antalet fiskedagar skäras ned med 25 procent för varje år som Kattegatt-torsken inte visar några tecken på återhämtning. Nu bearbetar danska fiskeriintressen den danska regeringen för att få ett undantag från denna del av räddningsplanen. Det är naturligtvis helt oacceptabelt och Sverige måste se till att Danmarks regering håller sig till den överenskomna räddningsplanen.

- Kräva att de danska myndigheterna drar in licensen för svartfiskare. Danmarks fiskeriminister Henrik Høegh har hittills inte öppnat för denna typ sanktion. I Sverige finns redan möjligheten, men den har ännu inte tillämpats. Sverige måste kräva att även danska fiskare riskerar att mista rätten att fiska om de vägrar följa de regler som finns.

I det längre perspektivet måste Sverige agera med kraft för att den pågående reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik gör det enklare att ta fast och bestraffa de som tjuvfiskar i marina reservat stängda för fiske. Våra hav behöver fler riktiga marina reservat där miljön är skonad från skadligt överfiske, men då måste myndigheterna få effektiva verktyg som håller kriminella yrkesfiskare borta.

Jan Isakson