Igår meddelade Skogsstyrelsen att myndigheten kommer att fortsätta att genomföra översiktliga inventeringar av skyddsvärda skogar i nordvästra Sverige - dock utan officiell registrering och avgränsning. Det här en kosmetisk pudel som gör att trovärdigheten för Skogsstyrelsen minskar ytterligare.

Beskedet innebär att Skogsstyrelsen ska inventera nyckelbiotoper men a) inte tala om var de finns och b) inte säga hur stora de är eller vad de innehåller.

Skogsstyrelsens utspel är ett spel för gallerierna.

Utspelet är ett försök att bemöta den massiva kritik som mötte Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist den 9 mars då han utropade en ”paus” i inventeringen av nyckelbiotoper* i nordvästra Sverige. Detta beslut ledde till en våg av protester från forskare, miljörörelsen, och även inifrån den egna myndigheten, från Skogsstyrelsens medarbetare som är ute i fält och inventerar nyckelbiotoper. Inte så konstigt – nyckelbiotopsinventering är ett centralt verktyg för att bromsa förlusten av biologisk mångfald.

Det blir allt mer uppenbart att Skogsstyrelsens paus endast syftade till att hindra miljöorganisationer och andra aktörer från att få kunskap om var de värdefulla skogarna finns, så att de kan avverkas i fred och utan att det strider mot certifieringen FSC. När myndigheten nu “backar” från beslutet att pausa inventeringarna görs det på ett sätt som inte förändrar något: skogarna kan fortsätta att avverkas. Beslutet innebär att myndigheten samlar in kunskap men utan att offentliggöra den för att hindra insyn och sätta FSC ur spel.

Det är som om Arla skulle inventera sina lager, ta reda på när mjölken blir dålig, men vägra att skriva ett ”bäst före” datum på paketen. Resultatet blir en dålig smak i munnen.

Skogar med höga naturvärden får betala priset för att Skogsstyrelsen inte klarar av att hålla isär uppgiften att inventera skog och konsekvenserna av denna inventering. Det är förödande för myndighetens trovärdighet.

Om livet i skogen ska få det skydd det behöver, och om Skogsstyrelsen ska kunna återfå sin roll som en oberoende myndighet, då måste man backa fullt från beslutet om ”pausen”, och återuppta inventeringar och avgränsningar fullt ut. Annars är det här bara ett spel för gallerierna, en kosmetisk ”pudel”.

*Nyckelbiotoper = områden viktiga för sällsynta och hotade arters överlevnad