I EU:s vatten är över 70 procent av våra vanligaste fiskar överfiskade eller utom biologiskt säkra gränser.  Därför måste unionens katastrofala fiskeripolitik förändras. 

Dessvärre har  Danmark i sin roll som ordförande i EU haft som avsikt att få en majoritet av EU:s fiskeriministrar att ställa sig bakom ett hårt kritiserat kompromissförslag för en ny europeisk fiskeripolitik. 

Igår natt röstade en majoritet av fiskeriministrarna i EU tyvärr ja till det dåliga förslaget. Ministrarnas överenskommelse innebär att vi riskerar ytterligare tio år av överfiske, allt mindre fiskbestånd och att dumpningen av fisk fortsätter.

Ett ljus i mörkret var dock att Sverige, tillsammans med en handfull andra länder, valde att inte böja sig - och röstade nej. Men det var osäkert in i det sista hur Sverige skulle agera.

Vi uppmanande er här på bloggen i måndags att be Sveriges fiskeriminister Eskil Erlandsson att inte böja sig för det dansken och acceptera det undermåliga förslaget. Efter att drygt 200 personer gjort inlägg på ministerns Facebooksida svarade han att han skulle kämpa in i det sista.

Men när ministern debatterade frågan med oss i radioprogrammet Studio Ett igår lät det mer osäkert. Därför var det var glädjande att höra  att Eskil ändå stod upp för att vi behöver ett hållbart fiske inom EU. 

Ett stort tack till alla som på olika sätt hört av sig till ministern och visat att detta är en viktig fråga som vi inte kan kompromissa bort!

Sverige måste göra en massiv kraftsamling och samla stöd för att få till stånd en kursändring i förhandlingarna. Och EU-parlamentet, som ska rösta om fiskereformen senare i höst, måste kliva in och få ministrarna att ta sitt förnuft till fånga.

Tack vare att Sverige och andra länder stod emot det dåliga förslaget finns det ännu hopp om att rädda fiskereformen.