The Greenpeace airship A.E. Bates flies over the brown coal power plant Jaenschwalde in Brandenburg, Germany.

Minns ni handeln med utsläppsrätter, det stora styrmedlet som skulle vara det marknadsmässiga instrumentet för att minska klimatutsläpp på ett kostnadseffektivt sätt och introducerar principen att förorenaren ska betala för sig? EU:s stora flaggskepp för klimatet!

Helt så blev det ju inte. Efter en stark lobbyinsats av näringslivet delades rättigheterna att släppa koldioxid ut gratis istället för att auktioneras ut. Dessutom delades det ut många fler utsläppsrätter än industrin behövde. Resultatet blev att styrmedlet inte kunde styra och priset föll.

Tjänstemän och politiker försöker nu göra temporära insatser för att rädda systemet och idag röstade EU-parlamentet för att tillfälligt ta bort överskottet av utsläppsrätter på marknaden. Det finns förslag på att permanent ta bort överskottet men gissa vilka som inte tycker det är en bra ide? Jo, om ni tror industrin som fått generösa utdelningar, så gissar ni rätt. Dagens omröstning i EU-parlamentet är ett litet steg i rätt riktning, men inte på långa vägar tillräckligt. Det krävs en uppgradering av klimatmålet till 30% NU! Alla de ”överutdelade” utsläppsrätterna måste permanent tas bort från marknaden, vilket också Storbritannien föreslagit. Något Sverige och Lena Ek borde ställa sig bakom. Annars blir ETS som styrmedel bara en subvention till industrin istället för en signal att de måste minska sina utsläpp.