Glädjande att EU har beslutat om ett bindande mål för 20% förnyelsebar energi till 2020, ett bra steg mot den energirevolution som behövs för att möta klimathotet. Frankrike och Finland försökte in i det sista att förhindra detta framsteg och se till att få ett mål för utbyggandet av kärnkraften, men de lyckades inte. Vi har alltid framhävt att det finns ett val att göra, och om man väljer kärnkraften så undanträngs förnyelsebar energi.

Sedan är det ju lite trist att EU inte kunde enas om minskningen med 30% av växthusgaser till 2020, när de redan har fastställt att det är vad som krävs av den industrialiserade världen. Vi kommer att följa upp det i framtiden så att vi har mål som är realistiska när avtalet för nästa kyoto-period skrivs under. Realistiska med hänsyn till det som behövs för att rädda klimatet.

Undanskymt som alltid är målet för energieffektiviseringen, inte lika sexig kanske och inte tagen på allvar? Men det målet att effektivisera med 20% till 2020 följs upp av direktiv, så att konsumenter får bättre möjlighet att välja energisnåla produkter.

Barroso, EU:s kommissionär, talade om en ny industriell revolution som behövs för att få fram den teknik som behövs för ett hållbart energisystem. Vi har lagt fram ett förslag för den globala omställningen. Join the energy revolution!

- Martina