Sedan hösten 2010 har vi drivit en kampanj för att uppmana Facebook att ta sitt miljöansvar på allvar och fasa ut användningen av smutsig kol till förmån för 100 procent förnybar energi. Över 700 000 personer har engagerat sig i ”Unfriend Coal”-kampanjen tillsammans med Greenpeace och inför Earth Day den 22 april utmanade vi Facebook att komma med en konkret handlingsplan för hur de ska ta ledningen för en grön revolution inom sin bransch.

IT är en av de sektorer där energiförbrukningen ökar snabbast, och Facebook som är ett ungt men snabbt växande företag borde engagera sig i miljöfrågor i större utsträckning och visa att man kan växa på ett hållbart sätt. Hittills, verkar det som att Mark Zuckerberg och hans kollegor inte riktigt fattat galoppen, då de fortfarande använder smutsig energi för att lysa upp och driva sina data center och servrar. Oacceptabelt, anser många.

Därför har Facebooks kontor runt om i världen nyligen fått besök av aktivister som levererat buskapet ”Unfriend Coal”.

Även i norden har engagemanget varit stort, nedan finns en film som aktivister i Stockholm satt ihop för att på ett glatt och kärleksfullt sätt tala om för Herr Zuckerberg vad det är som gäller:

Rapporten ”How Dirty is Your Data?” som kom ut i torsdags visar varför det är så viktigt att företag såsom Facebook engagerar sig i dessa frågor. IT-branschen utgör en ständigt och snabbt växande sektor som har stor inverkan på klimatet och utgör en allt större del av den globala energiförbrukningen. Rapporten, som har undersökt 10 stora IT-företag(inklusive Facebook, Google och Yahoo), visar att fler än hälften av de tio jättarna förlitar sig på smutsig kolkraft för 50-80 procent av sin energi.

Tyvärr så antog inte Facebook Earth Day-utmaningen och levererade inte det åtagande att satsa på 100 procent förnybart som vi hade hoppats på.  Men det finns ljusglimtar, t.ex. så har man vid det nya kontoret i Oregon, USA, installerat solpaneler på taket. Man har också dragit igång ett så kallat ”Open Compute Project” där man satsar på energieffektivisering . Detta är såklart inte tillräckligt, men kanske är det ett tecken på att man på Facebook ändå lyssnat på oss och därför tagit ett första steg mot en mer klimatsmart business?  

Vi fortsätter arbetet, häng med oss på Facebook du också!

Rapporten ”How Dirty is Your Data?”:
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/How-dirty-is-your-data/

Unfriend Coal sidan på Facebook : http://www.facebook.com/unfriendcoal