As part of the Break Free movement, Greenpeace Croatia along with the local NGO Cyclists' Union and Green Action/FoE Croatia organised a protest bicycle ride in Zagreb, calling for an end to the fossil era and transition to renewable energy.

Just nu pågår Socialdemokraternas partikongress. En av de viktigare frågorna som diskuterats under kongressen är målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Stefan Löfven (S) har förstås helt rätt när han slår fast att klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Sverige som har goda förutsättningar att vara ett föregångsland i att ställa om till en långsiktigt hållbar klimat- och energipolitik och det är bra att regeringen har detta som ambition. Den rödgröna regeringen har också tagit flera viktiga steg, där ett mål om 100 % förnybar energi och ett klimatpolitiskt ramverk är viktiga delar.

Men för att lyckas måste alla delar av samhället vara med i omställningen.  Om vi ska klara klimatkrisen måste investeringar och resurser snarast riktas om från destruktiva fossila projekt till hållbara förnybara projekt.

Därför är det både förvånande och en besvikelse att socialdemokraternas partistyrelse förslagit avslag på förslaget att de statliga AP-fonderna inom fem år ska vara helt fria från ägande i fossila bränslen.

Det är inte bara förvånande och en besvikelse, det är en motsägelse. Sveriges arbete för att motverka klimatförändringarna urholkas när statliga fonder samtidigt investerar i det som förvärrar klimatförändringarna. Enligt Världsnaturfonden hade AP-fonderna 2014 innehav för 36 miljarder kronor i 115 av de största kol-, olje- och gasreserverna i världen.

Att vara ett föregångsland innebär att man måste fatta beslut som gör det lilla extra, som utmanar, vågar och tänjer på invanda mönster. Irland har redan gjort just detta. I januari beslutade Irlands parlament som första land att den statligt ägda pensionsfonden ska bli helt fossilfri.

I Sverige har finansmarknadsminister Per Bolund (MP) öppnat upp för att AP-fondernas hållbarhetsarbete ska skärpas.

Det är på tiden. Men finlir och fernissa ställer inte om skutan. Politikens uppgift är att sätta in kursen, att slå fast visionerna – att gå före.

Därför var det välkommet att partikongressen slog fast att siktet är inställt på att Sverige inte bara ska finnas med i tätklungan mot fossilfrihet, utan faktiskt ta täten och bli världens första fossilfria välfärdsland.

Men, om politik ska bli annat än en övning i att ta fram bra slogans, krävs mod och att politiken dessutom fylls innehåll. Därför var det en besvikelse att socialdemokraternas partikongress inte nådde ända fram.

Och just därför, är det viktigare än någonsin att vi ställer krav på ökad takt i klimatomställningen. Lördag den 29 april genomförs People’s Climate March. Vi ses väl?