I dag ska galaaktivisterna från Köpenhamn inför rätten för andra och sista dagen, och vi är alla spända på domen. Galaaktivisterna har förklarat sig oskyldiga till anklagelserna, med bakgrund av att de inte hade uppsåt att bryta mot lagen, utan att få världens ledare att ta ansvar och visa handlingskraft.

Redcarpet-aktivister på plats i Köpenhamn.

The Red Carpet Eleven på plats inför sista rättegångsdagen.

Klimatförändringarna, som redan har fått den globala medeltemperaturen att stiga med 0,7 grader, leder redan idag till ett mer extremt väder i form av våldsamma och oftare förekommande översvämningar, torka och skogsbränder. I Danmark och Sverige får vi översvämmade källare, i andra länder dör folk, blir sjuka eller hemlösa.

Det är helt avgörande för en demokrati, att befolkningen är aktivt deltagande och tar ställning. Fredliga protester och civil olydnad är inte icke-demokratiska. Det är icke-demokratiskt att inte tillåta dem. Femtio länder världen över upplever nu att möjligheterna och det demokratiska utrymmet för civil olydnad begränsas. Det har International Center for Not for Profit Law visat.

Danmark är ett av länderna, som dessvärre finns med på listan, på grund av att terrorpaketet och lymmelpaketet har gett både polis och rättssystem möjlighet att slå ner väsentligt hårdare på fredliga aktivister än förr.

Galaaktivister i Köpenhamn under Cop 15.

Jag håller tummarna för att domaren i denna sak ser våra fredliga protester i det större perspektivet. När världens befolkning står inför hot som klimatförändringarna och det är en chans på många år att göra något åt det, som det var under COP15, så är en fredlig protest som galaaktionen helt på sin plats. De elva tilltalade borde inte vara i rätten idag, men när de nu är det, hoppas jag på domarens sinne för proportioner.

Patrik Eriksson

Kampanjchef på Greenpeace