Igår mottog Greenpeace för sjätte året i rad pengar från Svenska PostkodLotteriet – hela 22 miljoner kronor tilldelades organisationens miljö- och klimatarbete!

Stödet vi får från PostkodLotteriet är ett oerhört viktigt bidrag för att nå de mål vi kämpar för. Under 2014 kommer Greenpeace satsa stort på att bland annat försöka skydda det känsliga Arktis, för att stoppa den destruktiva skövlingen av regnskog i Amazonas och underhållsarbete för att se till att våra skepp kan fortsätta vara ett av våra viktigaste verktyg i vårt kampanjarbete.

Den plats på jorden där den globala uppvärmningen slår extra hårt mot polarområdena, vilket leder till att glaciärer och havsisar smälter samt att vattnet blir varmare. Det arktiska ekosystemet är unikt och sårbart, och stora områden har varken kartlagts eller utforskats överhuvudtaget.

I takt med att isarna smälter driver starka krafter på för att industrialisera områdena, borra efter olja och exploatera nya fiskbestånd – med risk för såväl ekosystem, klimat och ursprungsbefolkningar. Därför arbetar Greenpeace för att skapa en fristad för miljön i området runt Nordpolen, samt att förbjuda all oljeborrning i Arktis, med start i de ifyllda vattnen.

Svenska PostkodLotteriet är Sveriges största lotteri, med över en miljon kunder. Svenska PostkodLotteriet grundades 2005 och visionen är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Hela överskottet doneras till ideella ändamål, via de 49 organisationer som Svenska PostkodLotteriet stödjer. Sedan starten i Sverige har lotteriet delat ut 4,9 miljarder kronor till ideella sektorn och över 6 miljarder i vinster till lottköparna. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är lotteriet världens näst största privata givare till välgörande ändamål. 2013 omsatte Svenska PostkodLotteriet 3,5 miljarder kronor.

Med hjälp av detta generösa bidrag kommer Greenpeace ytterligare kunna stärka vårt arbete för en hållbar framtid - ett stort tack till alla lottköpare!