EU:s 2030-mål. Förvillas inte av att det kan verka byråkratiskt. 

För en av de viktigaste händelserna för kampen om klimatet är att EU enas om ambitiösa och bindande mål för förnybar energi och utsläppsminskningar. Ett beslut om detta ska tas under våren, och kommer sedan både sätta tonen för Europas klimatutveckling liksom fungera som ramverk för det EU tar med sig till nästa, avgörande klimatmöte i Paris 2015. 

Men Sveriges regering har glidit undan kraven på att ta ställning som olja på teflon. Flera andra länder har tydligt uttryckt att bindande mål för förnybar energi är viktigt både för klimatet och för att fortsätta uppåtkurvan för fler jobb, flexibelt energisystem och bättre ekonomi.  

Därför har Greenpeace och tio andra organisationer/representanter från det svenska civilsamhället skrivit ett öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt. Vi vill stryka under hur oerhört viktigt det är att Sverige lever upp till sitt anseende som ansvarstagande och ledande miljönation och verkar för att EU bidrar till möjligheten att den globala uppvärmningen stannar under två grader. Ett sådant beslut kommer att gynna konkurrenskraften, jobben och EUs energisäkerhet. Det är också ett beslut som gör att vi kan se våra barn i ögonen - det är de som kommer att få leva med konsekvenserna av beslutet. 

Här kan du läsa brevet.

11 organisations in open letter to Reinfeldt