For 10 dager siden kunne vi konstatere at kampen mot islandsk hvalfangst var vunnet. Nå rapporterer Fiskeribladet at norske hvalfangere har tapt millioner etter nok en katastrofal sesong. Det er ikke så lett å være hvalfanger om dagen.

Litt historikk:

I august 2003 startet den islandske regjeringen hvalfangst. Vi svarte umiddelbart med å sende Rainbow Warrior til Reykjavik.

Nesten nøaktig fire år seinere – og etter skipsbesøk av Arctic Sunrise og Esperanza, konserter samt blant annet et stort antall møter og pressekonferanser – kunngjorde den islandske fiskerministeren at det var slutt med fangsten.

Den offisielle forklaringen til ministeren var at det ikke fantes noe marked for produktene. Mens dette helt klart har bidratt til seieren, hadde den ikke være mulig uten motstanden fra den islandske turistindustrien, flere sentrale politikere og Greenpeace.

Den norske hvalfangstsesongen ble avsluttet 31. august. Av en fangskvote på 1052 ble “bare” 592 fanget. Mens hvalfangerne nok en gang skylder på dårlig vær og politikere, er også her markedet en av forklaringene.

Vi kommer til å fortsette arbeidet mot norsk og japansk hvalfangst for fullt. Fortsettelse følger.

- Frode