Nu har det gått tre veckor sedan katastrofen vid Fukushima började. Än går det inte att få någon som helst uppfattning om vad de långtgående konsekvenserna av katastrofen kommer att bli.

Strålningsteamet i arbete.

Vårt strålningsteam på plats rapporterade för några dagar sedan om höga strålningsnivåer 40 km från kärnkraftverket och det internationella atomenergiorganet IAEA stödjer nu Greenpeace uppmaning att ett större område bör evakueras.

Japanska myndigheter har än så länge valt att inte vidta några ytterligare evakueringsåtgärder. Man spelar ett högt spel med människors liv och hälsa som insats. 

Läget är fortfarande inte under kontroll och myndigheterna har varit mycket knapphändiga med information om situationen. Radioaktiva ämnen sprids med vindarna och hamnar i havet, i marken, i grönsaker och tom i Tokyos dricksvatten. Arbetare har fått föras till sjukhus på grund av de stora stråldoser de utsatts för. Situationen är och förblir osäker, riskabel och oklar.

Samtidigt i Sverige

Opinionen i Sverige har svängt och numera motsätter sig 64 procent av alla svenskar nya reaktorer i Sverige. Samtidigt släppte svenska statens elbolag Vattenfall i veckan en liten handbok om deras verksamhet "Sex energikällor – ett energisystem" vilket tydligt visar att de inte lyssnar på sina ägares (svenska folkets) åsikter utan fortsätter prata om kärnkraftssatsningar i Sverige som om ingenting hade hänt.

Även om den svenska regeringen svalt Vattenfalls prat om kärnkraft och andra falska klimatlösningar som koldioxidlagring, med hull och hår, så finns det andra som säger stopp. Förra året demonstrerade 120 000 människor mot Vattenfalls kärnkraftverk i Tyskland och just nu diskuterar regeringen i Schleswig-Holstein i Tyskland framtiden för Vattenfalls kärnkraftsverk i Tyskland.  Brunsbüttel är en av de sju reaktorer Merkel gett order om att tillfälligt stoppa och Krümmel har sedan länge redan varit stängd. Det blir därmed lite märkligt att man på huvudkontoret i Stockholm låtsas som om ingenting hänt.

I Tyskland är det folkliga motståendet mot CCS så starkt att man inte lyckats implementera EU:S CCS direktiv och den danska klimat och energiministern Lykke Friis sa idag nej till Vattenfalls CCS planer i Birkelse. Låt Martina styra upp Vattenfall så att de antar en strategisk inriktning som ligger i linje med framtiden och slutar med sin vansinniga kärnkrafts och kolkrafts verksamhet.

Idag har det varit debatt om kärnkraften i riksdagen och även om en del av de svenska politikerna faktiskt höjt rösten kring den svenska energipolitiken och uttalat att den bör ses över så fortsätter regeringen med ungefär samma argumentation som man hör från kärnkraftsindustrin. Det verkar lite som att man inte vill höra det vetenskapligt underbyggda svaret på frågan: kan vi ersätta kärnkraften i Sverige?  Varför har de undersökt möjligheten att bygga nya reaktorer i Sverige men inte möjligheten att ställa om till 100 procent förnybar energi? Det är inte så komplicerat, det enda som krävs är att Maud Olofsson ger energimyndigheten i uppdrag att ta fram en färdplan för hur vi kan ställa om till 100 procent förnybart. Varför vill inte svenska politiker tro på den energirevolution som nu allt tydligare framträder runt om i Europa? Hur kan man 2011 fortfarande tro att framtiden ligger i kol och kärnkraft? 

Att säga att kärnkraften behövs för att rädda klimatet är ett billigt och dåligt trick som det nu är dags att svenska politiker slutar att svänga sig med. Det räcker med att titta på de faktiska kostnaderna (8 miljarder euro) och ledtiderna (10 år) för att för att bygga en ny reaktor för att inse att det aldrig kommer att gå att ersätta vårt fossilsamhälle med kärnkraft.

Vi har inte tid för falska lösningar. Regeringen måste öppna ögonen för vad som händer i vår omvärld, lyssna på internationella forskare och satsa på förnybar energi.

Ställ om Sverige och gör oss till det föregångsland vi har möjligheten att bli!

Nyttiga foton och illustrationer från en genomgång som innehas av IAEA igår

http://www.slideshare.net/iaea/fukushima-nuclear-power-plant-photos-from-29-march-2011

http://www.slideshare.net/iaea/fukushima-contaminated-water-flow-illustration-from-30-march-2011-1430-utc