Nedslående nyheter från Tyskland idag.

Trots att en färsk opinionsundersökning visat att det tyska folket säger tvärnej till nya kolgruvor, röstade delstaten i Brandenburg för att svenska, statliga energijätten Vattenfall ska få tillstånd att anlägga den första av fem planerade brunkolgruvor. Att det sista, tyska politiska hindret för dessa klimatvärstingar nu är undanröjt är en förlust för klimatet, för lokalsamhällena och för den stigande mängd medborgare i såväl Tyskland som Sverige som tar avstånd från Vattenfalls planer på nya kolgruvor.

Och allt kan tillskrivas vår egen regering.Just nu åker Greenpeace engagerade, outtröttliga volontärer runt i hela Sverige (kolla datumen HÄR) för att prata klimat, träffa människor och uppmärksamma hur vårt eget energiföretag - Vattenfall - gör oss alla till miljöbovar genom sina vansinniga energisatsningar. Vi är övertygade – det är Sveriges sämsta idé. Inför valet vill vi att inga politiska representanter ska kunna prata klimat och miljö utan att ta ställning till klimatskurken Vattenfall.

För Vattenfall själva försöker friskriva sig sitt eget ansvar för brunkolen, skyller istället på tyska politiker och låtsas att man inte själva har en aktiv roll. Men i själva verket har Vattenfall i Tyskland arbetat intensivt för att få stöd för sina gruvplaner, trots konsekvenserna, och därmed varit pådrivande för att låsa fast Tyskland i ett kolberoende helt främmande från fagra talen i Sverige om att vara ledande i utvecklingen mot hållbar energi. Medan statliga Vattenfall driver en smutsig brunkolskampanj nere på kontinenten sker detta med den svenska regeringens goda minne som en pinsamt passiv åskådare och medlöpare.

Vattenfalls nya kolgruvor handlar inte om att sörja för Tysklands behov av energi de närmsta åren - bolagets befintliga kolgruvor innehåller tillräckligt med kol (runt 1.1 miljarder ton). De nya gruvorna ska säkra kolproduktionen från 2030, en tidpunkt då vi måste vara på god väg med omställningen av energisystemet om vi vill hejda klimatförändringarna. Att Vattenfall driver igenom dessa planer innebär att Vattenfall spelar en aktiv roll för att låsa fast Brandenburg och Tyskland i något som bromsar den omställning både Europa och planeten behöver.

Beskedet igår innebär vidare att de svenska medborgarnas eget energibolag nu inleder förberedelserna för den första av de nya gruvorna, inklusive fördrivningen av människor från deras samhällen.

Jag undrar: hur kan vi acceptera att politikerna låter ett företag som ägs av oss medborgare bete sig så?

Intressant i relation till Vattenfalls klimatvidriga seger i Brandenburg är att Riksrevisionen igår meddelade att de kommer att inleda en förstudie till en granskning av regeringens styrning av Vattenfall i hållbarhetsperspektivet. Man anar att Riksrevisionen tycker precis som vi – ska ett hållbarhetsmål vara ”ändamålsenligt” kan inte företaget satsa på att dramatiskt öka kolkraften eller sälja tillgångar av kol. Det enda rätta vore att ta ansvar för områden där företaget under lång tid haft en katastrofal miljöpåverkan.

Om regeringen och ansvarig minister Peter Norman menar allvar med sin ägarstyrning av Vattenfall i vilken man säger att företaget ska vara ledande i en miljömässigt hållbar utveckling kan man inte låta detta passera. Regeringen måste stoppa Vattenfalls planer på nya brunkolsgruvor i Tyskland och aktivt styra om bolaget till den miljömässigt hållbara kurs som vi alla förväntar oss av svenska statens energibolag.