”Jordbruksföretag” sade Professor Jansson från SLU i TV4 om Monsanto. Inte kemiföretag, inte utan ”jordbruksföretag”. En bondgård helt enkelt , eller numer flera gårdar som slagits samman. En ”brukningsenhet” talar jordbruksverket om. Smaka på det. ”Jordbruksföretag”. Man riktigt hör bjällrorna från korna, man ser sädesfälten böja sig för vinden.

Det är något helt annat det än kemikalier, GMO och sånt. Agent Orange, Roundup, MON863, DDT……. Kemiföretag låter inget vidare. Jordbruksföretag låter bättre.

Nåja, alla människor, media och företag kanske kallar Monsanto för ett jordbruksföretag. Det kanske är brukligt helt enkelt. Vi googlar ”jordbruksföretaget monsanto”. Titta. En träff. Det är när Monsanto´s egen biotekniklobbyist angriper mig och Kathleen. Då talar han om ”jordbruksföretaget monsanto”.

Så var det alltså. Monsanto vill kalla sig jordbruksföretag. Professor Jansson och SLU ställer upp. Grattis Monsanto.

- Lennart