Idag meddelade OKG som äger Oskarshamns kärnkraftverk att man inleder processen med att ta reaktorn O1 ur drift. Oskarshamn 1 är med sina 42 år Sveriges äldsta reaktor och den femte äldsta reaktorn i hela Europa och sett till den låga tillgängligheten den sämsta kokvattenreaktorn i världen.

Därmed inleds slutfasen i det som kallats ”den svenska kärnkraftsparentesen” – avvecklingsfasen.

Att O1 kommer att vara en av de första reaktorerna som avvecklas efter Barsebäck har varit uppenbart länge. Det är en farlig och gammal rostig reaktor som på senare tid varit avställd oftare än den producerat el till elnätet. Reaktorn har levt med mer eller mindre kroniska problem med en krånglande turbin och idag gjorde ett oljeläckage under turbinen att reaktorn återigen fick stoppas.

Nu säger sig ägarna slutligen kasta in handduken, men de kommer att försöka bita sig fast så länge det bara går. Fler lär följa i deras spår. Problemet är att vi i Sverige har överlämnat åt branschen att själv besluta om avstängning av gamla riskabla reaktorer. Politikerna vågar inte ta i frågan och vi har i Strålsäkerhetsmyndigheten en tandlös myndighet som tycks gå i industrins ledband och ger operatörerna tidsfrister på flera år för att åtgärda allvarliga systemfel. Risker och åldersproblem för O1 gör att den skulle ha tagits ur drift för länge sedan.

Svenska politiker måste återta initiativet från industrin och ta ansvar för vår framtida energi. Energi och klimat är ödesfrågor för planeten och avgörande för plånboken, de är för viktiga för att överlämnas till aktieägare och kortsiktiga kvartalsrapporter. Därför borde höstens riksdagsval handla om huruvida vi ska gå framåt eller bakåt – förnybart eller kärnkraft.

Gårdagens debatt i SVT Agenda mellan Åsa Romson (MP) och Jan Björklund (FP) visar på behov från båda sidor om klarhet i energifrågan. Oppositionen måste visa korten och klargöra hur och när kärnkraften ska avvecklas och alliansen måste redovisa skattebetalarnas fullständiga kostnader för fortsatta kärnkraftsexperiment.

/Rolf